Barn og ernæring

Tre gutter på barneskolen i Walukunyu forsyner seg med suppe i friminuttet.

Barna er de mest sårbare av alle. For at de skal leve opp og være i stand til å utvikle sine evner på best mulig måte, er de avhengige av å få nok mat, og riktig mat, helt fra starten. VaU gir et lite bidrag til dette, i det vi har hjulpet til slik at Walukunyu skole har opprettet skolehage, der det dyrkes frukt, søtpoteter og kassava. Vi prøver å få dem til å dyrke mer grønnsaker. Men der er de faktisk ganske konservative. Vi arbeider med saken. Les artikkelen til Karl H. Solberg om Barn og ernæring. Les videre

Positiv evaluering av jordbruksprosjektet

men fortsatt rom for forbedringer

 Av Frøydis Guldahl, leder VaU

Hadija Nabukenya er enke, har ansvar for 7 barn, noen er hennes egne, noen er foreldreløse. Hun har bygd hus, og har lånt penger fra mikrofinansbanken og kjøpt ku. Hun sleger melk og andre produkter for å betale tilbake lånet, og betale skolepenger.

 Jordbruksprosjektet som Venner av Uganda har drevet sammen med den ugandiske organisasjonen VEDCO, avsluttes i 2010 etter to treårsperioder. VaU har søkt Norad om midler til ytterligere tre år. Den siste treårsperioden ble evaluert i 2010 av to erfarne ugandere, som mener at vi i svært stor grad har nådd de mål som ble satt for prosjektet. De har også kommentarer til områder som fortsatt krever oppmerksomhet og gir anbefalinger til hva som bør legges vekt på i neste treårsperiode. Les videre

Neste prosjekt med VEDCO er i rute

av Karl H Solberg & Åge Rønningen

Utformingen av neste fase i samarbeidet med VEDCO er i full gang. Hovedstrukturen er allerede på plass. Plankomiteen, ved Åge Rønningen og Karl H Solberg, var i Kampala i slutten av mai og satte i gang det hele sammen med VEDCO. 

Nytt i planarbeidet

Norad har utgitt nye retningslinjer for sivilt samarbeid, hvor det heter at prosjekter skal starte i sør og ende i sør, og at vi bedre enn før må dokumentere merverdien ved å stå som tilskuddsmottaker av støtte fra Norad. En rød tråd er å bidra til fattigdomsreduksjon gjennom bygging av lokal kompetanse og kapasitet. Lokalt eierskap er grunnleggende.

Les videre

Besøk hos UHR

 

Uganda Heritage Roots   

Frøydis Guldahl og Dag Seierstad på besøk i februar 2010.    

Noe av det som oppmuntra oss mest på vår Uganda-tur, var møtet med så mange idealistiske ugandere. En del folk prøver å gjøre noe med den fattigdommen de ser omkring seg hele tida. En av disse er Milton Wabyona. Han mista foreldrene sine tidlig, men hadde slektninger som sørget for å hjelpe ham gjennom barneskolen. Skole­penger i ungdoms­skolen fikk han fordi det ved skolen var ett stipend for den beste eleven hvert år. Hans eneste sjanse var å jobbe så hardt at han ble den beste. Det klarte han hvert år.    

     

Milton Wabyona

Les videre

Besøk på vennskapsskolene våre

 

"Vi sjekker bøkene i Aristoc hokhandel, Kampala"

Vi sjekker bøkene i Aristoc bokhandel

”Venner av Uganda” har tre vennskaps­skoler. Det vil si at tre norske skoler er knytta til hver sin av disse skolene. Det viktigste er kon­tak­ten mellom elevene på de to skolene, og mellom lærerne. Vi satser mye på brevskriving. Noen norske skoler samler også inn penger til forskjellige saker som skolene i Uganda trenger.I fjor fikk Åsne Seierstad en pris der forutsetningen var at pengene skulle gis videre til et godt formål. Venner av Uganda fikk penger til skolene. Det skolene ønska seg, var bøker og annet undervisnings­utstyr. Tilfeldig­hetene gjorde at vi, to gamle fredskorpsere fra 60-åra, Dag Seierstad og jeg, kom til Uganda akkurat i tide til å levere disse bøkene til skolene. Et trivelig oppdrag! Det første vi gjorde var å hente bøkene i bokhandelen i Kampala. Les videre

Prosjektoppfølging 9. – 13. november 09

av Anne Carling

I november var Jan Løvholt, Karl Solberg, Svein Bjørnsen, Tor Inge Rølland og Anne Carling fra prosjektkommiteen på prosjektoppfølging i Uganda. Carl Emil Petersen og Åge Rønningen fra planleggingsgruppa for nytt prosjekt var også med. Carl Emil har skrevet et kort referat i siste nummer av Uganda Nytt. Her følger en grundigere rapport med presentasjon av noen av bøndene i prosjektet.

Les videre

Portrett av ”vår” mann i Kalaga, i VaU/VEDCO prosjektet

av Karl H Solberg

Enock Ayebale

Enock Ayebale

Åge Rønningen og undertegnede fikk anledning til, i forbindelse med det årlige prosjektbesøk og møter høsten 2009, å stifte nærmere bekjentskap med Enock – vår mann i NOFU/VEDCO prosjektet i Kalagala, Luwero.

Enock er en person med allsidige interesser og talenter. Han har omsorg for sitt lokalsamfunn og vilje til å hjelpe sine ”brødre” og ”søstere” på grasrota  i prosjektet.  Det viste seg at Enock, i likhet med Åge, spiller piano, dvs Enock spiller syntesizer, men det blir jo mer og mindre det samme. De fant hverandre i musikken, og vi ble invitert til Wobulenzi, der Enock og familien bor, til å overvære gudstjeneste på søndag formiddag. Enock står for musikken.

Les videre

Gjensyn med Uganda

av Harald Julsrud

Bakgrunn.

Jeg har vært i Uganda bare tre ganger med nesten 20 års mellomrom. Første gang var med Fredskorpset 1963-65. Da var mange briter fortsatt på plass i statsadministrasjonen og ellers. Og der hersket stort sett ordnede forhold. Som de fleste, blei jeg veldig fascinert av dette varierte og vakre landet.

Så var jeg tilbake i begynnelsen av 1989 for å ta en ny fjelltur i Rwenzori. Alt ved ankomsten til Entebbe blei vi minnet om den vanskelige tida landet nyss hadde vært gjennom. Ved sida av rullebanen sto fortsatt vraket av et fly israelske kommandosoldater hadde skutt i filler da de befridde de jødiske gisler Amin hadde tatt.

Ellers blei fjellturen usedvanlig vellykket ; vi hadde bare én regnskur de to ukene vi var i Rwenzori. Det tror jeg må være en uslåelig rekord, og vi besteg alle 5 toppene over 4800m..

Les videre