Barns Rettigheter. Rapport 1. termin

Vi refererte fra denne rapporten på årsmøtet 5. mai. Ønsket fra årsmøtet var at hele rapporten skulle legges ut på hjemmesida. Rapporten er på engelsk, og innledningen kan være litt tung å lese. Selve rapporten fra prosjektet starter midt på side 3. Den inneholder mye stoff om barns situasjon, og beskriver starten på vårt prosjekt. Skolegruppa trakk denne konklusjonen etter å ha behandlet rapporten: Barns situasjon i Uganda er enda verre enn vi trodde. Vi er derfor svært glad for at prosjektet er i gang.

Vår samarbeidspartner i Uganda er firmaet BAGRO. Den som har hovedansvaret for undervisningen er Lillian Kobusingye og er jurist.

AN ACTIVITY REPORT FOR THE KIRALAMBA PRIMARY SCHOOL CHILDREN RIGHTS TRAININGS FIRST TERM 2015

 MAY 2015 Les videre