VEDCO-prosjektet

I 2005 involverte VaU seg i et jordbruksprosjekt i Luwero og Nakasongola. Prosjektet støtter utviklingen av lokalsamfunn. Det gjennomføres i nært samarbeid med VEDCO (Volunteer Efforts for Development Concerns), en lokal frivillig organisasjon med spesiell kompetanse innen jordbruk og ernæring.

Bøndene får støtte til å utvikle bærekraftige dyrkingsmetoder, bedret husdyrhold, næringsutvikling og markedsføring.

Prosjektet satser også på å gi mikrolån til folk som vil starte bearbeiding av jordbruksprodukter. Målet er inntektsgivende produksjon og enkelt videreforedling.

Kvinnegrupper

Kvinnene i landsbyene har organisert seg i grupper og har vist stor oppfinnsomhet og skaperevne. VaU har bidratt økonomisk til utviklingen av noen av idéene. Kvinnenes første ønske var å lære å lese og skrive. De produserer honning og planter trær.

En gave på to drektige kuer har gitt inntekter, og kvinnene har opprettet et fond for investering i flere kuer.

Tre symaskiner har gitt flere kvinner arbeid med å produsere og selge skoleuniformer.