Om VaU

Hvem er vi ?

 

Venner av Uganda har ca 200 medlemmer, men trenger flere! Alt arbeid drives på frivillig basis. Siden 1994 har vi blant annet bidratt til at tre landsbyer i Uganda har bygd skoler, lærerboliger og helsestasjoner. Fra 2005 til 2012 drev VaU, med støtte fra Norad, er jordbruks- og utviklingsprosjekt som har skaffet over 17.000 mennesker nok mat og gitt bønder kunnskap og muligheter til å selge produktene sine og slik skaffe seg og familien bedre kår. I tillegg har VaU flere mindre prosjekter hvor vi hjelper barneskoler med skolehage, lærebøker og utstyr, vi deler ut myggnett og støtter arbeidet for gatebarn i Kampala. VaU ble stiftet i 1978 av folk i Fredskorpset og andre som arbeidet i Uganda på 1960- og 1970-tallet, inntil de ble kastet ut av Idi Amin i 1971. Nå består foreningen av folk er interessert i å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda.

 

VaUs aktiviteter

 

Jente fra skolen i Walukunyu

Jente fra skolen i Walukunyu

Prosjekt i Uganda

Vår viktigste aktivitet, og forsåvidt vår eksistensberettigelse, er vårt direkte engasjement i Uganda. Vi arbeidet i perioden 1994 til 2004 med landsbyutviklingsprosjekter i Walukunyu og Kiralamba.

Prosjektene i Nakasongoladistriktet har engasjert våre medlemmer på mange måter, og mange av oss har fått anledning til å bli kjent med en spennende virkelighet på landsbygda i Uganda. Våre medlemmers forskjelligartede erfaring og kompetanse har bidratt til at prosjektene har blitt svært vellykkede. Men uten innsatsen til landsbybefolkningene hadde ikke skolebygg, helsesstasjon og brønner bidratt til et bedre liv i Walukunyu og Kiralamba.

Fra 2005 har vi satt i gang et nytt prosjekt, i samarbeide med den Ugandiske organisasjonen VEDCO. Prosjektet tar sikte på å støtte organisering av primærnærings- og samfunnsutvikling på landsbynivå i distriktene Nakasongola og Luwero nord for Kampala. Dette søkes oppnådd gjennom kursvirksomhet og praktisk arbeid i forhold til:

 • bedre og bærekraftige dyrkingsmetoder for matforsyning og salg, inkudert dyrking av nye vekster
 • institusjonsutvikling som grunnlag for næringsutvikling, inkludert markedsføring og salg av deltagerenes produkter
 • etablering og drift av mikrofinansieringsordninger
 • utvikling av lokalsamfunnene med vekt på sårbare grupper som kvinner, unge og eldre.

Venner av Uganda har mottatt støtte fra NORAD, Rotary samt mange bedrifer og enkeltpersoner. Vi takker dem alle!

Utgivelse av UgandaNytt

I de senere årene har foreningen utgitt det beskjedne meldingsbladet med det ambisiøse navnet UgandaNytt. Her opplyser vi om våre aktiviteter, om prosjektenes utvikling, om foreningens styre og stell.

Tusenvis av murstein er laget til skolene og helsestasjonene i Walukunyu og Kiralamba. De formes av jord og vann og brennes i store miler.

Tusenvis av murstein er laget til skolene og helsestasjonene i Walukunyu og Kiralamba. De formes av jord og vann og brennes i store miler.

Medlemsmøter

En gang i året velges representanter til foreningens styre på årsmøtet. Dette holdes gjerne tidlig på våren. I tillegg har vi hatt tradisjon for ett høstmøte og en sommerfest. På høst og årsmøtet har vi gjerne foredrag med tilknytning til Uganda, samt lettere servering. Foredrag på våre møter har inkludert:

 • Om hverdagsarkitektur i Uganda
 • Asiater i Kampala, før og nå
 • Kongedømmene i området rundt de store sjøer
 • Krigen i Vest-Uganda
 • Om vennskapssambandet mellom skolene i Walukunyu og Vesterskaun i Sørum
 • Tidsbilder 1969 – 1971. Et streiftog gjennom Uganda og Øst-Afrika, skogbruk, jakt, nasjonalparker, Kilimanjaro m.m.
 • Før presidentvalget i 2001. Hva er de viktigste sakene?
 • En ambassadør vender hjem. Inntrykk etter 5 år i Uganda, ved Arild Øyen
 • Arbeide med rehabilitering av geriljasoldater og hjemføring av barn i fengsel, ved Bent Rønsen, Christian Relief Network
 • Den Store Norske Ruwenzoriekspedisjonen 2002, ved Tor Foss
 • HIV / Aids og Uganda. Historisk utvikling og fremtidsutsikter, ved John David Kisuule Alao.

Opplysningsvirksomhet

Foreningen har også sett det som sin oppgave å bidra til å øke folks kunnskap om Uganda. Gjennom mange år arbeidet medlemmer i det stille for at Uganda ikke skulle glemmes av det offisielle Norge, og det har blitt gitt utrykk for at VaUs innsats har bidratt til at diplomatiske forbindelser mellom våre to land ble gjennopprettet etter mange år uten. Fra 1997 har det vært norsk ambassade i Kampala.

Dette nettstedet har også, i all beskjedenhet, blitt en moderat suksess med flere tusen besøkende pr. måned.

Styre og stell

Venner av Ugandas styre velges på årsmøtet. Styret utnevner en prosjektgruppe, som arbeider direkte med vårt prosjekt i Uganda. Styret har overordnet avsvar for foreningens økonomi, for opplysningsvirksomhet overfor våre medlemmer og for kontakten med omverdenen. Prosjektgruppen har hyppige møter, og representanter for gruppen er vanligvis på flere prosjektreiser hvert år. Intet arbeid for Venner av Uganda er betalt, men selve flybilletten har vi kunnet dekke for de som drar på prosjektreise.

 

Ved bruk av sykkel kan vannet fra pumpene med letthet fraktes lange distanser

Ved bruk av sykkel kan vannet fra pumpene med letthet fraktes lange distanser