Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Venner av Uganda ?

Som medlem er du med og støtter foreningens arbeid i Uganda. Du får foreningens medlemsblad Uganda-Nytt 3 ganger i året og blir invitert på årsmøtet og andre arrangementer.

Medlemsskap koster kr. 400,- pr år for privatpersoner og 1000,- pr år for firma.

Fyll ut skjemaet nedenfor og kryss av for om du innbetaler kontingenten direkte på konto 0530.07.84595 eller om du ønsker giro tilsendt.

VELKOMMEN SOM MEDLEM !

Ditt navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon

 Privatperson Firma

 Kontingenten er betalt Send giro