Vi besøker vennskapsskolene i Uganda

Vevelstadåsen skole i Ski er vennskapsskole med Walukunyu barneskole i Luwero, Uganda. De norske elevene samlet inn 3000 kr, som de ville bruke til sportsutstyr til sine ugandiske venner. Anne Carling og Aase Jørgensen fra VaU besøkte Uganda i mars. Først handlet de uttstyt i Kampala: håndballer, fotballer, volleyballer med nett, basketballer med kurver, hoppetau, diskos, bortennisutstyr, . . . til skoleelevene i Walukunyu. Det ble tatt imot med stor begeistring.

Fint med nye baller!

Barn kan hoppe tau i Uganda også!

 

Venner av Uganda og norsk bistandspolitikk

Et av de viktigste målene for norsk bistandspolitikk er å bekjempe fattigdom. Venner av Uganda støtter dette. Vårt jordbruksprosjekt, som vi gjennomfører i samarbeid med VEDCO, ligger godt innenfor denne målsettinga. For å nå de fattigste, er det viktig å være på landsbygda, siden 87 % av Ugandas befolkning bor der. For å hjelpe til slik at de fattige selv kan klare å bedre sin levestandard, er hjelp til å bedre jordbruks­metodene for de fattigste bøndene den aller viktigste oppgaven.            

Utenriksdepartementet arbeider nå med en stortingsmelding om bistandspolitikk. Karl H. Solberg har sendt følgende brev til Norsk UD. Les videre

Positiv evaluering av jordbruksprosjektet

men fortsatt rom for forbedringer

 Av Frøydis Guldahl, leder VaU

Hadija Nabukenya er enke, har ansvar for 7 barn, noen er hennes egne, noen er foreldreløse. Hun har bygd hus, og har lånt penger fra mikrofinansbanken og kjøpt ku. Hun sleger melk og andre produkter for å betale tilbake lånet, og betale skolepenger.

 Jordbruksprosjektet som Venner av Uganda har drevet sammen med den ugandiske organisasjonen VEDCO, avsluttes i 2010 etter to treårsperioder. VaU har søkt Norad om midler til ytterligere tre år. Den siste treårsperioden ble evaluert i 2010 av to erfarne ugandere, som mener at vi i svært stor grad har nådd de mål som ble satt for prosjektet. De har også kommentarer til områder som fortsatt krever oppmerksomhet og gir anbefalinger til hva som bør legges vekt på i neste treårsperiode. Les videre

Møte med venner i Uganda

 

Middagsservering til gjestene fra Norge

I oktober reiste Ingrid Opdøl, skolegruppas leder, sammen med Liv Patel fra VaUs sosiokulturelle gruppe, til Uganda for å besøke de tre vennskapsskolene våre. Det er landsbyene Walukunyu, Kiralamba og Kalagala. Ingrid kom hjem, breddfull av begeistring. For det første var skolehagen i Walukunyu helt strøken. Sist gang vi var der, på begynnelsen av året, må det ha gjort inntrykk at vi var misfornøyde, det var ugras og rot og ingen skikkelig organisering. I kjøkkenet hadde skolen den gang bare ildsted på bakken, med stort forbruk av brensel og en vanskelig arbeidsstilling for kokka. Nå har de en flott ovn, som ble innviet denne dagen. De norske gjestene fikk servert en velsmakende middag på tunet, kokt på ovnen. På forrige turen vi fikk skolene de nye skolebøkene. Nå var bøkene i bruk, og ble satt stor pris på. Det nye nå er at vi setter i gang bygging av tank for regnvann.

            Les Ingrids beretning om turen til landsbyene ”våre”.

Les videre

Familier i Vedco-prosjektet: Andre møte med Basil Wafula og familie, februar 2007

Vi har vært på et nytt besøk hos Basil i slutten av februar (2007). Han tok godt imot oss og var stolt over å vise at veggene på huset var blitt litt høyere siden sist. Basil, eller Bashir som han selv uttaler det, er muslim. Derfor driver han ikke med griser. Riktignok sa han sist at han skulle begynne med det, men har vel funnet ut at det ikke passet. Han er mer opptatt av det som kan dyrkes enn å ha dyr. Basil har en stor «multiplication garden» med bananer. Det innebærer at han ved siden av sine store banaplanter har mange suckers (rotskudd) som han skal gi ut til andre bønder. Det han har nå er nok til å dekke (?) acre.

Les videre

Familier i Vedco-prosjektet: Første møte med Alice Nazule og familie, november 2006

Alice er en av de bøndene vi i prosjektkomiteen har plukket ut til å presenteres for medlemmene i VaU slik at vi kan følge noen bønder litt nærmere. Alice bor i Kagooge sub county. Det er det av våre to områder som ligger lengst fra Kampala. Jeg besøkte Alice sammen med noen fra VEDCO og Iris Tangen som er fredskorpser i VEDCO. Alice er 32 år gammel og har 8 barn. Det var utrolig at den lille vevre kvinnen hadde født så mange barn. Men nå var det nok. Hun hadde vært på sykehuset for å «få hjelp til ikke å få flere barn» som hun sa.

Les videre