Positiv evaluering av jordbruksprosjektet

men fortsatt rom for forbedringer

 Av Frøydis Guldahl, leder VaU

Hadija Nabukenya er enke, har ansvar for 7 barn, noen er hennes egne, noen er foreldreløse. Hun har bygd hus, og har lånt penger fra mikrofinansbanken og kjøpt ku. Hun sleger melk og andre produkter for å betale tilbake lånet, og betale skolepenger.

 Jordbruksprosjektet som Venner av Uganda har drevet sammen med den ugandiske organisasjonen VEDCO, avsluttes i 2010 etter to treårsperioder. VaU har søkt Norad om midler til ytterligere tre år. Den siste treårsperioden ble evaluert i 2010 av to erfarne ugandere, som mener at vi i svært stor grad har nådd de mål som ble satt for prosjektet. De har også kommentarer til områder som fortsatt krever oppmerksomhet og gir anbefalinger til hva som bør legges vekt på i neste treårsperiode. Les videre

Prosjektoppfølging 9. – 13. november 09

av Anne Carling

I november var Jan Løvholt, Karl Solberg, Svein Bjørnsen, Tor Inge Rølland og Anne Carling fra prosjektkommiteen på prosjektoppfølging i Uganda. Carl Emil Petersen og Åge Rønningen fra planleggingsgruppa for nytt prosjekt var også med. Carl Emil har skrevet et kort referat i siste nummer av Uganda Nytt. Her følger en grundigere rapport med presentasjon av noen av bøndene i prosjektet.

Les videre

Familier i Vedco-prosjektet: Andre møte med Basil Wafula og familie, februar 2007

Vi har vært på et nytt besøk hos Basil i slutten av februar (2007). Han tok godt imot oss og var stolt over å vise at veggene på huset var blitt litt høyere siden sist. Basil, eller Bashir som han selv uttaler det, er muslim. Derfor driver han ikke med griser. Riktignok sa han sist at han skulle begynne med det, men har vel funnet ut at det ikke passet. Han er mer opptatt av det som kan dyrkes enn å ha dyr. Basil har en stor «multiplication garden» med bananer. Det innebærer at han ved siden av sine store banaplanter har mange suckers (rotskudd) som han skal gi ut til andre bønder. Det han har nå er nok til å dekke (?) acre.

Les videre

Familier i Vedco-prosjektet: Første møte med Alice Nazule og familie, november 2006

Alice er en av de bøndene vi i prosjektkomiteen har plukket ut til å presenteres for medlemmene i VaU slik at vi kan følge noen bønder litt nærmere. Alice bor i Kagooge sub county. Det er det av våre to områder som ligger lengst fra Kampala. Jeg besøkte Alice sammen med noen fra VEDCO og Iris Tangen som er fredskorpser i VEDCO. Alice er 32 år gammel og har 8 barn. Det var utrolig at den lille vevre kvinnen hadde født så mange barn. Men nå var det nok. Hun hadde vært på sykehuset for å «få hjelp til ikke å få flere barn» som hun sa.

Les videre

Familier i Vedco-prosjektet: Første møte med Basil Wafula og familie, november 2006

Basil Wafula bor i Kalagala sub county. Det var første gang jeg besøkte ham. Jan, Karl og Svein besøkte ham i august. Basil var godt forberedt da vi kom og hadde skrevet ned en del informasjon om seg selv som han leste opp. I tillegg fikk jeg spurt han om noe av det jeg lurte på.Basil er LC1 i Busakwa som er landsbyen der han bor. Han arbeider i landsbyens helseteam blant annet med å dele ut malariamedisin. Han var en av initiativtagerne til Busakwa- Buyodo farmers group som ble etablert i 2004. Det er bare et halvt år siden denne gruppen kom med i VEDCOs program. Gjennom VEDCO programmet har han også klart å verve nye medlemmer til gruppen.

Les videre

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasangola. Rapport fra utviklingen pr. september 2006

Ett år har gått siden forrige rapport fra prosjektkomiteen, og utviklingen i samarbeidsprosjektet med VEDCO (Volunteer Efforts for Development Concerns) går stort sett som planlagt.

For å gjenoppfriske litt i starten: Prosjektet er lokalisert til ett «sub-county» i hvert av distriktene Luwero og Nakasongola, hhv Kakooge og Kalagala.

Les videre

About Vedco

VEDCO started operating in Luwero District shortly after the bush war to address the challenges of poverty in the area. The organisation has promoted several viable agro based enterprises among farmer organisations to enhance commercial competitiveness of their produce.

The enterprises include growing of high value crops like upland rice, okra, cardamom, hot pepper and pineapple for both local and international markets. Farmers are facilitated to add value to their produce such as making juice out of the fruits, solar dried pineapples and producing flour and snacks out of orange-fleshed sweet potatoes among others.

Les videre