Skolehagen i Walukunyu

Landsbyyen Walukunyu har en skolehage som VaU har bidratt til. Det betyr at de trengte et låsbart sted til oppbevaring av redskap og annet. En nordmann som hadde arbeidsoppdrag i Uganda skaffet en container som kunne låses.

Containeren i Walukunyu

Firmaet EnergoProjekt Niskogradnja trengte den ikke lenger og ville selge den til oss for 7000 kroner. Men det drøyde før vi fikk regninga. I høst fikk vi et brev fra EnergoProjekt Niskogradnja. Der sto det følgende: We have decided to donate the container to your School Project. De ga uttrykk for begeistring for arbeidet vi gjorde for skolene i distriktet. Så de mente at vi fortjente å få containeren gratis. Tusen takk! Det er Walukunyu og vi i skolegruppa glade for

Møte med venner i Uganda

 

Middagsservering til gjestene fra Norge

I oktober reiste Ingrid Opdøl, skolegruppas leder, sammen med Liv Patel fra VaUs sosiokulturelle gruppe, til Uganda for å besøke de tre vennskapsskolene våre. Det er landsbyene Walukunyu, Kiralamba og Kalagala. Ingrid kom hjem, breddfull av begeistring. For det første var skolehagen i Walukunyu helt strøken. Sist gang vi var der, på begynnelsen av året, må det ha gjort inntrykk at vi var misfornøyde, det var ugras og rot og ingen skikkelig organisering. I kjøkkenet hadde skolen den gang bare ildsted på bakken, med stort forbruk av brensel og en vanskelig arbeidsstilling for kokka. Nå har de en flott ovn, som ble innviet denne dagen. De norske gjestene fikk servert en velsmakende middag på tunet, kokt på ovnen. På forrige turen vi fikk skolene de nye skolebøkene. Nå var bøkene i bruk, og ble satt stor pris på. Det nye nå er at vi setter i gang bygging av tank for regnvann.

            Les Ingrids beretning om turen til landsbyene ”våre”.

Les videre

Kvinnegruppa i Walukunyu

Da vi startet samarbeidet med landsbyen Walukunyu i 1994, kunne ikke kvinnene lese og skrive. Deres første ønske var å lære dette, og i løpet av noen år hadde lærerne fra KFUK, som vi ansatte, hjulpet dem med å knekke lesekoden. Derfor er det strålende å oppleve at medlemmene i Kvinnegruppa nå skriver rapporter om sin virksomhet på godt engelsk. Denne rapporten fikk Ingrid Opdøl overlevert på sitt besøk i Walukunyu i oktober 2010. Les videre

Nytt kjøkken ved Walukunyu barneskole

Skolegruppa har nå, ved hjelp av egne bidrag og fra venner og bekjente, samlet nok penger til å bygge en god kokeovn til skolen i Walukunyu. Hensikten er at barna skal få et måltid mat hver dag. Mange barn kommer til skolen uten frokost. Et måltid midt på dagen øker trivsel og læringsevne. 13. august 2010 undertegnet skolegruppa kontrakt med Richard Kizito om bygging av ovnen. Foreldrene til barna i Walukunyu skal produsere de mursteinene som trengs til ovnen og til vegger rundt det lille kjøkkenet rundt ovnen..

Den 7. september 2010 besøkte Karl Solberg fra skolegruppa og Åge Rønningen fra styret i VaU Walukunyu Primary School, med formål å sjekke hvor langt Richard hadde kommet med ombygging av kjøkkenet og vedovnprosjektet. 

Kjøkkenet er utvidet både på lengden og i bredden og blir et riktig bra kjøkken. Foreldrene har laget murstein og håndverksarbeidet så riktig bra ut. Det ble først laget en grunnmur som veggene hviler på. Størrelsen på kjøkkenet vil tillate oppbevaring av både ved og kokekar. Det var innkjøpt en jerndør, så sikkerheten skulle bli bra.

Det vil bli lagt betonggulv og veggene blir pusset. Det er også innkjøpt bølgeblikkplater for hele taket, da eksisterende bølgeblikkplater blir for korte til at de kan brukes.

Besøk på vennskapsskolene våre

 

"Vi sjekker bøkene i Aristoc hokhandel, Kampala"

Vi sjekker bøkene i Aristoc bokhandel

”Venner av Uganda” har tre vennskaps­skoler. Det vil si at tre norske skoler er knytta til hver sin av disse skolene. Det viktigste er kon­tak­ten mellom elevene på de to skolene, og mellom lærerne. Vi satser mye på brevskriving. Noen norske skoler samler også inn penger til forskjellige saker som skolene i Uganda trenger.I fjor fikk Åsne Seierstad en pris der forutsetningen var at pengene skulle gis videre til et godt formål. Venner av Uganda fikk penger til skolene. Det skolene ønska seg, var bøker og annet undervisnings­utstyr. Tilfeldig­hetene gjorde at vi, to gamle fredskorpsere fra 60-åra, Dag Seierstad og jeg, kom til Uganda akkurat i tide til å levere disse bøkene til skolene. Et trivelig oppdrag! Det første vi gjorde var å hente bøkene i bokhandelen i Kampala. Les videre

VaUs skolegruppe og aktiviteter

av Frøydis Guldahl

Aase og Ingrid fra skolegruppa på besøk på Kiralamba barneskole

Venner av Uganda har en skolegruppe, som arbeider med prosjekter på vennskapsskolene våre. Vi har tre vennskapsskoler i Uganda, Walukunyu, Kiralamba og Kalegala barneskoler. De har hver sin norske vennskapsskole, Vevelstadåsen, Sætre og Fløysbonn.

Vi har gitt bøker til skolene, vi har hjulpet en skole i gang med skolehage, vi håper å få penger til å kjøpe en kokeovn til en av skolene, og kanskje en vanntank for oppsamling av regnvann.

Les videre

Hva jobber skolegruppa i Venner av Uganda med nå?

Vennskapsskolene i Uganda

Vi har nå fått ønskelister fra de tre vennskapsskolene våre: Walukunyu, Kiralamba og Kalagala. Vi har jo fått dette beløpet på 50 000 kroner fra Åsne å bruke, og skolene er temmelig samstemte i hva de ønsker seg:

  • Lærebøker til elevene i følgende fag: English, Mathematics, Science, Social Science.
  • En del bøker som støttelitteratur for lærere.
  • Veggkart over Afrika, Øst-Afrika og Uganda, og globus.
  • En del andre plansjer i forskjellige fag.
  • Stor passer, linjal, vinkeltransportør og vinkelhaker til tavlebruk.
  • Kiralamba skole ønsker seg i tillegg 30 pulter.

Vi tror vi klarer å kjøpe inn mesteparten av dette. Lærebøkene tenker vi å gi skolene så elevene får dem på begynnelsen av neste skoleår, altså i januar/februar neste år. Det andre kjøper vi med en gang, slik at de har det til skoleårets siste semester starter, i september. ”Vi” i denne sammenhengen er Cato, som snart reiser hjem til Kampala etter en lang sommer i Son. Han gjør innkjøpene i Kampala, bortsett fra pultene, de produseres lokalt.

  Les videre