Barns Rettigheter. Rapport 1. termin

Vi refererte fra denne rapporten på årsmøtet 5. mai. Ønsket fra årsmøtet var at hele rapporten skulle legges ut på hjemmesida. Rapporten er på engelsk, og innledningen kan være litt tung å lese. Selve rapporten fra prosjektet starter midt på side 3. Den inneholder mye stoff om barns situasjon, og beskriver starten på vårt prosjekt. Skolegruppa trakk denne konklusjonen etter å ha behandlet rapporten: Barns situasjon i Uganda er enda verre enn vi trodde. Vi er derfor svært glad for at prosjektet er i gang.

Vår samarbeidspartner i Uganda er firmaet BAGRO. Den som har hovedansvaret for undervisningen er Lillian Kobusingye og er jurist.

AN ACTIVITY REPORT FOR THE KIRALAMBA PRIMARY SCHOOL CHILDREN RIGHTS TRAININGS FIRST TERM 2015

 MAY 2015 Les videre

Barn og ernæring

Tre gutter på barneskolen i Walukunyu forsyner seg med suppe i friminuttet.

Barna er de mest sårbare av alle. For at de skal leve opp og være i stand til å utvikle sine evner på best mulig måte, er de avhengige av å få nok mat, og riktig mat, helt fra starten. VaU gir et lite bidrag til dette, i det vi har hjulpet til slik at Walukunyu skole har opprettet skolehage, der det dyrkes frukt, søtpoteter og kassava. Vi prøver å få dem til å dyrke mer grønnsaker. Men der er de faktisk ganske konservative. Vi arbeider med saken. Les artikkelen til Karl H. Solberg om Barn og ernæring. Les videre

Lys på skolen i Walukunyu!

Koking av grøt til skolebarna i Walukunyu

VaU-medlemmene Drude, Einar og Cato har vært på besøk i Walukunyu sammen med vår venn, ingeniør Richard Kizito. Richard har nå installert solpanelene på skolebygningen med lampe i lærerværelset og to lamper i to klasserom. De har gjennomført en offisiell «åpning», der lyset ble slått på, til begeistring for elever, lærere og resten av landsbyen.

Samtidig har skolen fått erstattet det største kokekaret som var gått i stykker med et nytt som er laget i rustfritt stål og ser meget bra ut, forteller Drude.

VaU har også hjulpet til med å bygge en kokeovn ved skolen. Nå får alle barna en porsjon grøt hver dag. Det hjelper dem til å holde seg våkne til læring og leik gjennom skoledagen.  Når de nå også har fått lys i to klasserom, har de i tillegg sjansen til å lese lekser etter mørkets frambrudd.

Vi gratulerer!

 

Lys til skolene

 

Vil du støtte lys til skolene ”våre” i Uganda?

  • Lærerne ved vennskapsskolene våre har ønsket seg lys i et klasserom. De ønsker å gi elevene sjanse til å lese lekser om kvelden eller om morgenen før skoletid. Hjemme hos barna fins det enten ikke lys, eller svært dårlig lys. Skolegruppa i Venner av Uganda finansierer nå lys til et av klasserommene på skolen i Walukunyu. Det planlegges ferdig i januar 2012. Solcellepanel på taket skal gi strøm til tre lamper i ett av klasserommene pluss lys på lærerværelset. Les videre

Skolehagen i Walukunyu

Landsbyyen Walukunyu har en skolehage som VaU har bidratt til. Det betyr at de trengte et låsbart sted til oppbevaring av redskap og annet. En nordmann som hadde arbeidsoppdrag i Uganda skaffet en container som kunne låses.

Containeren i Walukunyu

Firmaet EnergoProjekt Niskogradnja trengte den ikke lenger og ville selge den til oss for 7000 kroner. Men det drøyde før vi fikk regninga. I høst fikk vi et brev fra EnergoProjekt Niskogradnja. Der sto det følgende: We have decided to donate the container to your School Project. De ga uttrykk for begeistring for arbeidet vi gjorde for skolene i distriktet. Så de mente at vi fortjente å få containeren gratis. Tusen takk! Det er Walukunyu og vi i skolegruppa glade for

Møte med venner i Uganda

 

Middagsservering til gjestene fra Norge

I oktober reiste Ingrid Opdøl, skolegruppas leder, sammen med Liv Patel fra VaUs sosiokulturelle gruppe, til Uganda for å besøke de tre vennskapsskolene våre. Det er landsbyene Walukunyu, Kiralamba og Kalagala. Ingrid kom hjem, breddfull av begeistring. For det første var skolehagen i Walukunyu helt strøken. Sist gang vi var der, på begynnelsen av året, må det ha gjort inntrykk at vi var misfornøyde, det var ugras og rot og ingen skikkelig organisering. I kjøkkenet hadde skolen den gang bare ildsted på bakken, med stort forbruk av brensel og en vanskelig arbeidsstilling for kokka. Nå har de en flott ovn, som ble innviet denne dagen. De norske gjestene fikk servert en velsmakende middag på tunet, kokt på ovnen. På forrige turen vi fikk skolene de nye skolebøkene. Nå var bøkene i bruk, og ble satt stor pris på. Det nye nå er at vi setter i gang bygging av tank for regnvann.

            Les Ingrids beretning om turen til landsbyene ”våre”.

Les videre

Nytt kjøkken ved Walukunyu barneskole

Skolegruppa har nå, ved hjelp av egne bidrag og fra venner og bekjente, samlet nok penger til å bygge en god kokeovn til skolen i Walukunyu. Hensikten er at barna skal få et måltid mat hver dag. Mange barn kommer til skolen uten frokost. Et måltid midt på dagen øker trivsel og læringsevne. 13. august 2010 undertegnet skolegruppa kontrakt med Richard Kizito om bygging av ovnen. Foreldrene til barna i Walukunyu skal produsere de mursteinene som trengs til ovnen og til vegger rundt det lille kjøkkenet rundt ovnen..

Den 7. september 2010 besøkte Karl Solberg fra skolegruppa og Åge Rønningen fra styret i VaU Walukunyu Primary School, med formål å sjekke hvor langt Richard hadde kommet med ombygging av kjøkkenet og vedovnprosjektet. 

Kjøkkenet er utvidet både på lengden og i bredden og blir et riktig bra kjøkken. Foreldrene har laget murstein og håndverksarbeidet så riktig bra ut. Det ble først laget en grunnmur som veggene hviler på. Størrelsen på kjøkkenet vil tillate oppbevaring av både ved og kokekar. Det var innkjøpt en jerndør, så sikkerheten skulle bli bra.

Det vil bli lagt betonggulv og veggene blir pusset. Det er også innkjøpt bølgeblikkplater for hele taket, da eksisterende bølgeblikkplater blir for korte til at de kan brukes.