Neste prosjekt med VEDCO er i rute

av Karl H Solberg & Åge Rønningen

Utformingen av neste fase i samarbeidet med VEDCO er i full gang. Hovedstrukturen er allerede på plass. Plankomiteen, ved Åge Rønningen og Karl H Solberg, var i Kampala i slutten av mai og satte i gang det hele sammen med VEDCO. 

Nytt i planarbeidet

Norad har utgitt nye retningslinjer for sivilt samarbeid, hvor det heter at prosjekter skal starte i sør og ende i sør, og at vi bedre enn før må dokumentere merverdien ved å stå som tilskuddsmottaker av støtte fra Norad. En rød tråd er å bidra til fattigdomsreduksjon gjennom bygging av lokal kompetanse og kapasitet. Lokalt eierskap er grunnleggende.

Norads retningslinjer – to viktige forhold i planarbeidet:

  • VEDCO har tatt ansvaret for å lede arbeidet med planene for neste prosjektfase, i samarbeid med Plankomiteen, og ikke omvendt. Sara Mujuzi (Resource Mobilization Officer) ble utpekt av VEDCO til å lede arbeidet. Gjennom samarbeid med mange svært krevende partnere i VEDCO har hun bred erfaring og god innsikt i prosjektplanlegging. Vår oppgave har vært å lede prosessen for målstrukturen, indikatorer for måloppnåelse, osv, og gi faglige innspill på hele prosjektspekteret.
  • Nytt denne gangen er at representanter for bøndene ble invitert til å gi uttrykk for viktige sider ved det nye prosjektet. Flere talere påpekte behov for utvidet kapitalbase som grunnlag for lån til drift og investeringer, og lagringskapasitet for produktene. En interessant observasjon var ønsket om internett for en mer effektiv markedsføring.  De fleste forslagene er innarbeidet i aktivitetsplanen.

Hovedtrekkene i neste prosjektfase

Deltagere i planleggingen av neste fase av prosjektet med VEDCO. Wobulenzi 1. juni 2010

Det var enighet om at nåværende prosjektstruktur danner grunnlaget også for neste prosjekt, men med noen justeringer her og der. Målgruppen er redusert fra 1714 familier til 1000, basert på erfaringer om aktiv deltagelse. Navnet på prosjektet er det samme, men med tilføyelsen; Phase II. 

Et overordnet anliggende er å bygge organisasjoner (kooperativene i Kalagala og Kakooge) med kompetanse og kapasitet, som gjør at de kan stå på egne bein ved prosjektslutt i 2013. Kooperativer er nærmest å regne som forutsetninger for bærekraftige jordbrukssamfunn.  

Evaluering av nåværende prosjekt

Styret i VaU har vedtatt å evaluere nåværende prosjekt i løpet av juli 2010. Formålet er å stadfeste prosjektstatus ved bruk av ekstern ekspertise, bl.a. som grunnlag for å gi Norad best mulig innsikt i måloppnåelse og resultater så langt, og for å kunne underbygge behovet for en ny fase.  Resultatet av evalueringen vil bli leserne til del når sluttrapporten foreligger.

Oppfølging fram mot søknadsfristen 30. september

Plankomiteen vil ha tett kontakt med VEDCO om det videre arbeid med strategidokument og søknaden til Norad. Utfallet av evalueringen – første utkast ventes i august – vil vise behovet for å justere formuleringer og innhold i nevnte dokumenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>