Familier i Vedco-prosjektet: Første møte med Basil Wafula og familie, november 2006

Basil Wafula bor i Kalagala sub county. Det var første gang jeg besøkte ham. Jan, Karl og Svein besøkte ham i august. Basil var godt forberedt da vi kom og hadde skrevet ned en del informasjon om seg selv som han leste opp. I tillegg fikk jeg spurt han om noe av det jeg lurte på.Basil er LC1 i Busakwa som er landsbyen der han bor. Han arbeider i landsbyens helseteam blant annet med å dele ut malariamedisin. Han var en av initiativtagerne til Busakwa- Buyodo farmers group som ble etablert i 2004. Det er bare et halvt år siden denne gruppen kom med i VEDCOs program. Gjennom VEDCO programmet har han også klart å verve nye medlemmer til gruppen.

Les videre

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasangola. Rapport fra utviklingen pr. september 2006

Ett år har gått siden forrige rapport fra prosjektkomiteen, og utviklingen i samarbeidsprosjektet med VEDCO (Volunteer Efforts for Development Concerns) går stort sett som planlagt.

For å gjenoppfriske litt i starten: Prosjektet er lokalisert til ett «sub-county» i hvert av distriktene Luwero og Nakasongola, hhv Kakooge og Kalagala.

Les videre

About Vedco

VEDCO started operating in Luwero District shortly after the bush war to address the challenges of poverty in the area. The organisation has promoted several viable agro based enterprises among farmer organisations to enhance commercial competitiveness of their produce.

The enterprises include growing of high value crops like upland rice, okra, cardamom, hot pepper and pineapple for both local and international markets. Farmers are facilitated to add value to their produce such as making juice out of the fruits, solar dried pineapples and producing flour and snacks out of orange-fleshed sweet potatoes among others.

Les videre

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasangola. Prosjekt fra 2005

Prosjektreiserapport av Jan Løvholt og Karl H Solberg
Ås/Oslo, oktober 2005

Prosjektet startet i mai 2005 med et ekstraordinært Årlig Møte i Kampala med samarbeidspartner (Volunteer Efforts for Development Concerns ­ VEDCO), samt besøk til de to tidligere prosjektene i Walukunyu og Kiralamba. Første ordinære Årlig Møtet ble holdt i september, og i den forbindelse ble det feltbesøk i tre dager for å se på aktivitetene og møte myndigheter og målgruppene. Rapporter foreligger fra begge turene.

Les videre

Walukunyo / Kiralamba community development project

The year 2004 marks the end of the 5-year project period. While it is important to look at the achievements during this period, it is just as important to assess project performance in the two villages of Walukunyu and to a lesser extent Kiralamba, for the whole project period 1994 – 2004. The socio-economic impact on the lives of the people in these communities cannot be ignored. Whether or not there has indeed been a change is what this report will focus on and try to highlight.

Les videre

Venner av Ugandas prosjektaktivitet

I 1994-95 fant foreningens styre ut at tiden var inne for et mer aktivt engasjement i Uganda. Venner av Uganda hadde i alle år satt til side noe midler fra medlemskontigenten. Medlemmenes varierte fagkunnskap, kjennskap til landet og engasjement utgjorde en viktig ressurs. Etter samtaler med Ms. Edith Sempala, den daværende ugandiske ambassadør for de nordiske land, ble det bestemt at foreningen skulle innlede samarbeide med landsbyen Walukunyu i Luwerodistriktet. Blant de faktorer som gjorde at valget falt på Walukunyu var at Luwero ble særlig hardt rammet under borgerkrigen, og at landsbyen kunne nåes relativt raskt fra Kampala. Viktigst var det likevel at landsbyen trengte stimulans for å komme ut av den apati som preget mange som følge av den vanskelige situasjon de levet under.

Les videre