Referat fra årsmøtet 5. mai 2015

 

Årsmøte for Venner av Uganda 5. mai 2015 kl 1945-2100

Sted: Oslosenteret, Øvre Slottsgate 11

21 medlemmer til stede.

Åpning og velkommen ved VaUs leder Frøydis Guldahl

Frøydis Guldahl ble valgt til møteleder.

Innkallingen ble godkjent. Dato for årsmøtet ble kunngjort i forrige nummer av Uganda-nytt. Det har også vært sendt ut til alle medlemmer med e-postadresse.

Styrets årsberetning for 2014

Denne ble gjennomgått av Frøydis. Årsberetningen er sendt ut til alle.

Årsberetningen ble vedtatt med akklamasjon.

VaUs regnskap for 2012 Åge Rønningen gjennomgikk regnskapet for 2014. Det består av aktivitetsregnskap, balanse og noter. Revisjonsfirmaet KPMG har ikke levert revisjonsberetning ennå. Regnskapet ble enstemmig vedtatt med forbehold om kommentarer fra revisor.

Valg

Det ble ikke valgt noen valgkomité på forrige årsmøte. Styret som ble valgt i fjor har sagt seg villig til å fortsette en periode til. Det nye styret er følgende:

 

Styret i Venner av Uganda 2015 og 2016
Leder Frøydis Guldahl 2015 og 2016
Nestleder Tore Torstad 2015 og 2016
Kasserer Åge Rønningen 2015 og 2016
Styremedlem Bodil Bakken 2014 og 2015
Styremedlem Steinar Grongstad 2014 og 2015

Ny valgkomité. Drude Berntsen og Ole Christian Gulli ble valgt. Valgkomiteen er valgt for 2 år.

Walborg Krosshaug og Harald Julsrud ble valgt til å skrive under protokollen.

………………………………………

Frøydis Guldahl

referent

Referatet godkjennes av undertegnede:

……………………………………….             ………………………………………

Walborg Krosshaug                                          Harald Julsrud

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>