Referat fra høstmøte 30. november 2009

av Frøydis Guldahl

Tore ønsker velkommen

Tore ønsker velkommen

26 medlemmer i VaU var samlet i Sagene samfunnshus.

Tore ønsket velkommen og innledet om VaUs økonomiske situasjon. I 2007 var den ganske vanskelig. Det var rot i medlemskartoteket fordi banken for mange medlemmer ikke ga beskjed om navnet på den som hadde betalt. I tillegg hadde vi bare så vidt penger til å møte våre forpliktelser. Vi gjorde en innsats og rydda opp i medlemskartoteket, og nå får vi stort sett inn kontingenten i tide. I tillegg startet vi en del små tiggeraksjoner som skaffet oss mer penger. Nå er den økonomiske situasjonen bra.

Anna Solberg: Hva med likestillingsaspektet i VaUs VEDCO-prosjekt? Anna fortalte at ei jente i Afrika oppdras til å være lydig, arbeidsom og mannen til behag. Hun blir hjerne­vasket til å tro at hun ikke har noen verdi. Hun må gjøre jobbene hjemme, mens guttene får leike. Hun er slave i familien og uten rettigheter. Jenter taper når det gjelder skolegang. De må være hjemme når det trengs ekstra arbeidskraft. Sterke ord.

Anna Solberg

Anna Solberg

Likevel er det håp, for kjønns­diskrimi­nering er nemlig ikke tillatt i Uganda. Men hva hjelper det når ingen vet om det? Derfor er kunnskapsformidling så viktig. Anna arbeider, i Kvinne og familieforbundet, med prosjekter som legger vekt på slik undervisning. De lærer kvinner om barns rettigheter, om men­neske­rettigheter og om landets lover. Der står det nemlig at kvinner har samme rettigheter som menn, mens den gjengse oppfatning er at kvinner f.eks har dårligere arverett enn menn, og ikke samme eiendomsrett. Vold mot jenter og kvinner er vanlig, men ulovlig. Kvinner må lære å tale sin sak selv. De må først og fremst kjenne sine egne rettigheter. Anna har opplevd at det nytter. Det er også viktig at menn blir med på denne utdanningen. De må også vite at det er forbudt etter Ugandas lover å undertrykke kvinner og barn. VaU bør satse enda mer på kvinnene. Vi må sørge for at både menn og kvinner får opplæring i kvinners rettigheter. Heldigvis er dette et område Norad prioriterer. Også VEDCO har blitt oppmerksom på viktigheten av dette. Det gir håp!

Carl Emil Petersen: Tanker rundt et nytt VaU-prosjekt. Planleggingsgruppa har til nå bestått av Carl Emil Petersen, Åge Rønningen og Karl Solberg. Gruppa var i Uganda sammen med prosjektkomiteen nå i november. Norad har nye regler for prosjekt­plan­legging. Prosjektene skal ta utgangspunkt i lokale behov. Initiativet skal komme fra Uganda, ikke fra oss. Planleggingsprosessen skal foregå i tett samarbeid med lokale organisasjoner. I tillegg skal det legges vekt på miljø, og på gender, altså likestilling. Norad krever at prosjektet må dokumentere at samarbeidet med oss gir prosjektet en merverdi som ikke hadde eksistert uten dette samarbeidet. Vi håper å få til et prosjekt som inneholder skolehager, kanskje en fredskorpsdeltaker, kanskje mikrokreditt. Vi regner med at plan­leg­gingen kan foregå i Uganda i mai 2010. Dette forutsetter at Norad bevilger midler til en slik planlegging. Vi – og Vedco – ønsker at jordbruk skal stå sentralt i et slikt prosjekt. Og jordbruksprosjekter har lange perspektiver – 10-15 år. Vi håper det beste for VaUs kontakt med våre venner i Uganda.

VaUs prosjekter 1995-2009, ”NOFU Project History” – et lysbildesjow med musikk, laget av Jan Løvholt. Jans fine bilder og afrikanske musikere avsluttet kvelden og ga oss minner fra årene med prosjekter i Uganda.

Før høstmøtet 2009

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>