Årsmøtereferat VaU 8. mai 2014

 

Årsmøte for Venner av Uganda

8. mai 2013 kl 18.00-2130

Sted: Lysaker Torg 8, Lysaker

20 medlemmer til stede.

 

Åpning og velkommen ved VaUs leder Frøydis Guldahl

Frøydis Guldahl ble valgt til møteleder.

Christian Erlandsen ble valgt til referent. Til å undertegne protokollen ble valgt Walborg Krosshaug og Drude Berntsen

 

Innkallingen ble godkjent. Dato for årsmøtet ble kunngjort i forrige nummer av Uganda-nytt.

 

Styrets årsberetning for 2013

Denne ble gjennomgått av Frøydis Guldahl. Norad har avslått søknad fra VEDCO og vårt engasjement med VEDCO må derfor avsluttes Foreningens prosjekter forøvrig ble gjennomgått. Årsberetningen ble godkjent med akklamasjon.

 

VaUs regnskap for 2013 Foreningens regnskapsfører, Åge, gikk gjennom regnskap, budsjett og revisors beretning som ble enstemmig godkjent.

 

Valg

Valgkomiteen orienterte om sitt arbeid med å sette sammen et styre. Det er en utfordring. Christian Erlandsen var på valg og Ståle Lindblad har trukket seg som styremedlem. Årsmøtet vedtok forslagene ved akklamasjon. Styrets sammensetning blir da: Styret i Venner av Uganda 2014 og 2015
Leder Frøydis Guldahl 2014
Nestleder Tore Torstad 2014
Kasserer Åge Rønningen 2014
Styremedlem Steinar Grongstad 2014 og 2015
Varamedlem Bodil Bakken 2014
Varamedlem Christin Oldebråten 2014 og 2015

 

Valgkomiteen har bestått av Anne Carling, Hildur Haveland og Karl H. Solberg. Styret vil inntil videre også ivareta ansvaret som valgkomite.

 

 

……………………………………

Christian Erlandsen

referent

 

 

Referatet godkjennes av undertegnede:

 

 

……………………………………….             ………………………………………

Walborg Krosshaug                                                                 Drude Berntsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>