Årsberetning for VaU 2012

Her kan du lese årsberetningen for 2012.

Du kan også laste ned årsberetningen som PDF.

Leders beretning for 2012

Pr. 31.12.2012 hadde foreningen ca. 194 personlige medlemmer og ingen støttemedlemmer.

Foreningens tillitsvalgte etter årsmøtet 11. mai 2012:

Leder Frøydis Guldahl 2011 + 2012
Nestleder Tor Inge Rølland 2011 + 2012
Kasserer Åge Rønningen 2011 + 2012
Styremedlem Ståle Lindblad 2011 + 2012
Styremedlem Christian Erlandsen 2012 + 2013
Varamedlem Bodil Bakken 2012
Varamedlem Anna   Solberg 2012 + 2013
Varamedlem Tore Torstad 2012 + 2013

 

Valgkomite:                Anne Carling, Hildur Haveland, Karl H. Solberg       2012 + 2013

Styrets virksomhet

Styret har i 2012 avholdt 8 styremøter. Årsmøte ble avholdt 11. mai. Rundt 30 medlemmer var til stede.

Medlemsmøte ble arrangert 31. januar. Diskusjon av kriterier for prosjekter og satsingsområder.

Sommerfesten ble arrangert søndag 17. juni i hagen hos Carl Emil og Tone, i vind og litt kaldt vær. Bare 10 frammøtte denne gangen.

Høstmøtet ble avholdt onsdag 21. november. En mørk kveld på et ukjent sted, Hartmark, bare 16 møtte fram. Vi fikk høre om et interessant arbeid som Flyktningehjelpen hadde gjennomført i Gulu-området, med særlig vekt på yrkesopplæring. Ingrid Opdøl, leder i skolegruppa, og Anna Marie Seljebø, har vært på høsttur i Uganda og besøkt alle samarbeidsskolene våre. De fortalte og viste bilder fra skolene.

Saker som styret har arbeidet med:

Uganda-nytt har vært sendt ut to ganger i 2012, i mars og oktober. Redaktør: Bodil Bakken. Bladet sendes ut til alle medlemmer og er lagt ut på websida. Styret har gjort en innsats for å få fatt i e-postadresser til alle medlemmer som har e-post. Derfor ble første nummer i 2013 sendt ut elektronisk til nesten alle, mellom 30 og 40 medlemmer fikk bladet på papir. Dette sparer vi mye på.

Web-sida til VaU. Denne hjemmesida eksisterer, men vi er fremdeles ikke flinke nok til å legge ut opplysninger om det vi driver med. Det samme gjelder for Facebook og for Twitter. Vi ønsker at flere engasjerer seg i arbeidet med web-sida. Vi ønsker alle medlemmene velkommen til http://www.facebook.com/venneravuganda .

VaUs økonomiske situasjon. Den er bra nå. Medlemmer og bekjente har gitt penger til de prosjektene vi har i gang. Men vi har ikke har hatt noe stort prosjekt som har slukt penger. Derfor har vi nå penger som ikke er brukt. De gruppene som er i gang har fått penger fra midler som ikke var øremerket.

NOFU (Norwegian Friends of Uganda) er registrert på nytt i Uganda. Organisasjonen ble etablert som NGO i Uganda i 1994 og eksisterte til 1996. Da den ble registrert på nytt i 2013, ble vi gjort oppmerksom på at vi hadde drevet utenfor ugandisk regelverk siden 1996. Myndighetene i Uganda ønsker nå å kunne kontrollere pengestrømmene fra utlandet og aktivitetene til de frivillige organisasjonene. Arbeidet i NGOer gir store muligheter for korrupsjon, og vi støtter tanken på mer ordnete forhold. Dette krever imidlertid en del mer administrasjon fra vår side. Alle NGO som får lisens til å virke i Uganda, må registreres i NGO Board, Ministry of Internal Affaires. De skal være registret i Uganda Revenue Authority, URA, skattekontoret. Vi må registreres i Uganda Registration Services Bureau (URSB). Vi må rapportere virksomheten og sende inn reviderte regnskap. Vi må ha en egen bankkonto i Uganda. Alle midler som overføres til Uganda, skal gå gjennom denne. NOFU er nå ferd med å få til denne registreringen. NOFU i Uganda vil hjelpe til med å gjennomføre og kontrollere virksomheten vår i Uganda. Våre medlemmer i NOFU Uganda er Cato Lund, Hans Venvik og Thorstein Kravik.

Prosjekter.

NOFU arbeider med et prosjekt i samarbeid med bedrifter i Trøndelag. Det består av bygging av en barneskole i Manafwa. Inntektene skal komme fra salg av overskuddsvarer som sendes fra Norge.

Freidis Rehabilitation & Disable Centre ligger i Lira i nord-Uganda. Vi arbeider med å finne en måte å definere et delprosjekt i dette senteret. Hvis vi finner et passende prosjekt kan vi finansiere det med gavemidler. Vi tviler på at Norad vil finansiere dette. Vi står i kontakt med Jogole Christopher, leder av senteret.

Mitandi. Prosjektet her er installasjon av solcellelys til nyopprettet helsestasjon. Innsamling av midler foregår på Facebook. Vi samarbeider med Christin Oldebråten.

Skole- og Helsegruppa. Skolegruppa er foreløpig opptatt med å avslutte det de har lovt skolene å gjennomføre. Det siste er kjøkken og kokeovner i Kalagala. Deretter vil de inngå samarbeid med en ny skole. Helsegruppa prioriterer vanntank til Helsestasjonen i Kiralamba. Richard Kizito er vår mann i Uganda for dette arbeidet.

Samarbeide med VEDCO 2012 og 2013.

 

Det vil være kjent for VaUs medlemmer at Norad besluttet i 2012 å gi penger direkte til vår mangeårige samarbeidspartner VEDCO i Uganda, for å gjennomføre prosjektet: Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture, Phase II 2011 – 2013, for årene 2012 og 2013.

 

Men samarbeidet mellom VEDCO og VaUs prosjektkomité ble ikke helt avsluttet av den grunn. For begge årene ble det avsatt midler på prosjektet for dette formålet.  Åge og Karl var således invitert av VEDCO til et besøk til Kampala i august/september 2012. Følgende temaer ble behandlet i løpet av besøket:

 

 • Analysis of the project status including the economy, with emphasis on the two maize mills and farmers’ associations.
 • Preparing a business plan for the maize mills
 • Review of Norad’s template for application of support
 • Discuss the new project in the north of Uganda.
 • Review of VEDCO’s monitoring & evaluation of the present project
 • Discuss impact/risk analysis
 • Discuss reporting procedures

 

Listen av temaer viser at VEDCO hadde store forventninger til besøket. Tatt i betraktning det faglige omfanget, skjønner en at 10 dager ble i korteste laget.  I Uganda-nytt nr. 2, 2012, er det gitt en kort beretning om besøket, som partene vurderte som vellykket.

 

Også for 2013 er det avsatt midler for et besøk, men det er ennå ikke avklart når det kan finne sted, hvem som skal reise og innholdet i besøket.

 

Som et resultat av vår medvirkning til utvikling av et nytt 4-årig prosjekt for nordområdene i Uganda, har Norad gitt VEDCO NOK 1 mill for oppstart i 2013. Formålet med prosjektet er i hovedsak klimatilpasset jordbruk, matsikkerhet, vann og energi til husholdningene, og styrking av kvinnenes posisjon i samfunnet. Også i dette prosjektet er det avsatt midler til samarbeid med VaU.

 

Til slutt nevnes at VEDCO’s mange-årige direktør, Henry Kizito Musoke, gikk av ved årsskiftet og en ny er konstituert.  Henry Kizito har påtatt seg den utfordrende oppgave å bygge opp en foredlingsindustri for soyabønner i Uganda.

 

Karl H. Solberg

 

Uganda Heritage Roots (UHR) 2012

Gatebarnprosjektet er fortsatt i aktivitet, om enn litt redusert grunnet manglende faste inntekter. Status ved utgangen av året er at dansegruppa består av 26 medlemmer som trener regelmessig i lokalene som leies til dette formålet, og denne gruppa er med og opptrer på inntektsbringende aktiviteter.

Administrasjonskostnader er redusert og Milton fikk arbeid på Makerere University, Dep. Of Performing Arts and Film. Dette er også gunstig for UHR, som han trekker inn så ofte det mulig. Hans ambisjoner går i retning av felles nytte og forståelse mellom gatebarna og de privilegerte studentene på Makerere.

VaU har ved hjelp av sommerbrev og julebrev samlet inn og overført i overkant av kr 50 000 i løpet av året. Disse pengene har gått til skolepenger først og fremst til de skolebarna som ikke var ferdige, men også fem nye jenter har fått betalt sine skolepenger fra VaU sitt bidrag.

Kari Vetlesen og undertegnede var på besøk i Uganda i oktober og ble invitert til åpningen av nytt bibliotek på Makerere. Det var stor feiring med mange celebriteter fra inn- og utland, og takket være Milton, fikk vi plass på første benk. UHR si dansegruppe danset og sang til alles glede og beundring. Vi følte oss stolte over å ha vært med å støtte en så flott gruppe. Det kan også alle i VaU være – og ikke minst alle som har bidratt med pengegaver – Tusen Takk.

Hildur Haveland

Skolegruppas virksomhet 2012

Medlemmer: Anne Carling, Frøydis Guldahl, Aase Jørgensen, Ingrid Opdøl, Karl Solberg, Inger Ubøe og i Uganda, Cato Lund.

Økonomi: Gjennom hele året har Skolegruppa mottatt kr 83 950 i gavemidler til forvaltning fra privatpersoner. Skolegruppa har minimale administrasjonsutgifter og vektlegger at gavemidlene skal gå direkte til tiltak til mottakernes beste.

Målgruppe: Skolegruppas målgruppe er elever, lærere og administrasjon ved de tre samarbeidsskolene Kalegala, Kiralamba og Walukunyu, med fokus på elevenes ve og vel.

Aktiviteter: Solenergi. Viktigste praktiske tiltak i 2012, finansiert ved gavemidler, var installasjon av solcellepaneler som skaffer energi til lys til to klasserom og kontor ved alle de tre skolene. Arbeidet ble utført av Richard Kizito, som er ingeniør. Tiltaket muliggjør kveldsundervisning for 7. klasse og skolevirksomhet som foreldremøter.

Vannforsyning. Rent husholdningsvann er essensielt for helsen. Oppsamling av regnvann fra takene på skolebygningene til vanntank, anlagt i 2011 er fulgt opp med mindre justeringer og fungerer bra i regntiden. Det er behov og muligheter for å utvide tiltaket.

De to vannpumpene for å hente opp grunnvann fra borehull i Walukunyu, installert i 1995,er dessverre ute av drift. Avtalen ved installasjonen var at landsbyen skulle ha det fulle ansvar for vedlikeholdet. Skolegruppa ser med beklagelse på at denne gode vannkilden er ute av drift, men forholder seg til avtalen om landsbyens ansvar for vedlikeholdet. (Den ene pumpa har blitt reparert seinere.)

Skolehagene. Frukttrærne i Walukunyu har vokst seg store og bærer frukt, og det dyrkes søtpoteter og mais til elevenes skolemåltid. Skolen i Kiralamba kom høsten 2012 i gang med å anlegge en 8 mål stor skolehage. Ved gavemidler har Skolegruppa bidratt til inngjerding, hageredskaper, frukttrestiklinger og redskapsskur. Foreldrene i Kiralamba er aktivisert med anleggsarbeidet. I Kalegala er det kjøpt nye kokekar til skolekjøkkenet ved hjelp av gavemidler.

Samarbeidsskoler. Brevvekslingen mellom samarbeidsskolene i Uganda og Norge har fortsatt gjennom året. I Norge er det foruten Vevelstadåsen og Sætre skole, gjort avtaler med to nye skoler: Rommen skole i Oslo og Nerstad skole i Sigdal. Hovedmål med denne aktiviteten er kunnskap om barns oppvekstvilkår, formidlet fra barn til barn.

Barns rettigheter. Stort frafall i 6.og 7. klasse volder stor bekymring i Uganda og berører også våre samarbeidsskoler. Skolegruppa har formidlet en del lesestoff til skolene om FNs Barnekonvensjon bearbeidet av UNICEF m.m., til støtte for lærerne i deres strev for å motarbeide dette problemet.

Ingrid Opdøl

 

 

Helsegruppas virksomhet 2012

Medlemmer: Walborg Krosshaug, Christian Erlandsen, Julie Besigye og Liv Patel.

Gruppen har skiftet navn fra Den sosiokulturelle gruppe. De har ikke hatt møter i 2012, men vi har diskutert på telefon ved behov. Sykepleier ved helsesentret i Walukunyu hadde året før sendt ønskeliste over hva de hadde behov for ved helsesenteret. Den vanntanken de fikk da helsesenteret var nytt, var nå i stykker, og de ønsket seg en ny. Det hadde helsegruppa penger til, og ny vanntank ble installert.

Da vi besøkte Walukunyu i september 2012, var vanntanken på plass. Vår håndverker Richard Kizito ville installere den gamle vanntanken ved personalboligene. Sykepleier Specioza Kyhzze fortalte at personer fra administrasjonen i distriktet hadde vært der for å måle opp til solcellepanel, men siden det var seks måneder siden, trodde hun ikke det ble noe. Men solcellepanel er noe de ønsker seg. Hun ble fortalt at vi skulle prøve å få det til i 2013.

Høsten 2012 satte styret i VAU i gang en kronerulling, og det kom inn mange penger til helsegruppa. Noen uker etter vårt besøk hadde helsesentret også fått lys. Da jeg ringte Specioza, sa hun: we are all very happy, thank you. En e-post fra Richard Kizito forteller at helsestasjonen lyser opp, og de som bor i landsbyen kommer for å se.

Liv Patel

 

17. april 2013

 

Frøydis Guldahl

 

Styrets årsberetning for 2012

Foreningen Venner av Uganda (VaU) har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. VaU ble stiftet i 1978. De opprinnelige medlemmene var veteraner fra Fredskorpset og andre oppdrag i Uganda på 1960- og 1970-tallet. Medlemmene har enten arbeidet i Uganda, eller har på annen måte fått interesse for landet. Medlemsmassen utgjør rundt 200 medlemmer. Organisasjonen drives fra Oslo-området og er basert på frivillig innsats.

Hovedaktiviteten i VaU er et engasjement i Uganda gjennom ulike prosjekter, både gjennom partnere og i egen regi. VaU har i 2012 drevet virksomhet innenfor fire prosjektområder:

 1. VaU har avsluttet å ha et stort ansvar for det Noradstøttede prosjektet ”Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola”. Fra 2012 støtter Norad VEDCO direkte, uten å gå om VaU. VEDCO ba om assistanse i 2012. To medlemmer av VaU var i Kampala og bidrog med den hjelpen VEDCO ba om.
 2. Støtte til tre vennskapsskoler, med bidrag fra VaUs medlemmer, hvor vi hjelper barneskoler med lærebøker, utstyr og skolehager. Brevskriving fra elever til elever i vennskapsskolen.
 3. Støtte til et gatebarnprosjekt i Kampala, med bidrag fra VaUs medlemmer og eksterne givere, og inntekter fra salg av en kalender. Prosjektet drives av Uganda Heritage Roots
 4. Helsegruppe som jobber med helsestasjoner, foreløpig i 2 landsbyer.

Årsregnskapet for 2012 er basert på forutsetningen om fortsatt drift, som er til stede i foreningen. Etter styrets mening gir årsregnskapet sammen med årsberetningen et rettvisende uttrykk for foreningens økonomi og virksomhet. Styret har avholdt 8 styremøter i 2012.

VaU ble registret i Innsamlingskontrollen (IK) i 2011. Regnskapsopplegget er i det formatet som er fastlagt av IK, samt at vi har ekstern revisjon. VaUs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Foreningen tilstreber å etterleve mål om likestilling mellom kjønnene.

VaU har i 2012 hatt et totalforbruk på kr 199 433, hvorav 16 % gikk til administrasjon. Aktivitetsregnskapet viser et overskudd på kr 90 230, som går til organisasjonens formålskapital, som pr. 31.12.2012 utgjorde kr 388 738. Den frivillige innsatsen i VaU er betydelig, og har utgjort omtrent ett årsverk i 2012.

 

VENNER AV UGANDA
Aktivitetsregnskap   2012

 

 

 

AKTIVITETSOPPSTILLING Merknad/note

2011

2012

Budsjett

ANSKAFFEDE MIDLER  

612 298

289 663

270 400

1. Medlemsinntekter Medlemskontingent, note 1

61   750

58   100

60   000

2. Tilskudd  

400   000

26   176

50   000

2.1 Offentlige tilskudd VEDCO-prosjektet, Note 1

400   000

-4   574

0

2.2 Andre tilskudd VEDCO-prosjektet, Note 1

0

30   750

50   000

3. Innsamlede midler, gaver m.v.  

118   800

196   201

140   000

3.1 Innsamlede midler, øremerket Note 2

64   450

128   551

60   000

3.1.1. Skolegruppa: Skole & skolehage  

46   600

73   950

50   000

3.1.2. Sosiokulturell gruppe: Myggnett++  

4 300

20   750

10   000

3.1.3. Uganda Heritage Roots: Gatebarn  

13   550

33   151

15   000

3.1.4. Mitandi  

0

700

0

3.2 Generelle gaver Note 2

54   350

67   650

80   000

4. Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

31   239

8 934

20   000

4.1 Operasjonelle inntekter – formålstjenlig

0

0

0

4.2 Operasjonelle inntekter – inntektsskapende

31   239

8   934

20   000

4.2.1.   UHR Kalender/DVD  

26   800

15   000

4.2.2.   Kiosksalg på møter  

4 439

8 934

5 000

5. Finans og investeringsinntekter Renteinntekter på bankkonti

509

252

400

6. Andre inntekter  

0

0

0

FORBRUKTE MIDLER  

647 964

199 433

265 000

1.   Kostnader til anskaffelse av midler  

0

2 478

5 000

1.1 Kostnader til innsamling av midler Trykking av UHR Kalender/DVD

0

0

5 000

1.2 Andre kostnader til anskaffelse av midler Innkjøp til kiosk på møter

0

2 478

0

2.   Kostnader til organisasjonens formål  

590 621

166 042

210 000

2.1 Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål

513   953

129   830

120   000

2.1.1 VEDCO  

424   017

0

2.1.2 Skolegruppa: Skole & skolehage  

50   821

50   694

85   000

2.1.3 Sosiokulturell gruppe: Myggnett++  

0

28   702

10   000

2.1.4 Uganda Heritage Roots: Gatebarn  

39   115

50   434

25   000

2.1.5 Mitandi  

0

0

0

2.2 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

76   668

36   212

90   000

3.   Administrasjonsutgifter Note 1

57   344

30 912

50   000

4.   Finanskostnader  

0

0

0

AKTIVITETSRESULTAT

-35 667

90 230

5 400

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL  

96 575

 
Endring   grunnkapital

 

 

 

 

Endring   formålskapital med lovpålagte restriksjoner
Endring   formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Endring   formålskapital med selvpålagte restriksjoner (øremerkede prosjekter)

52 321

Endring   annen formålskapital (generelle gaver)

44 254

MÅLTALL      
Innsamlingsprosent Andel innsamlede inntekter (eksl   tilskudd) VAU sitter igjen med

100 %

99 %

Formålsprosent Andel av forbrukte midler som gikk   til formålet

91 %

83 %

Administrasjonsprosent Andel av forbrukte midler som gikk   til administrasjon

9 %

16 %

 

 

VENNER AV UGANDA
Balanse   2012
BALANSEOPPSTILLING Merknad/note

2011

2012

Endring

EIENDELER                  311 737                403 738

92 000

Anleggsmidler                            –                            –  

0

Immaterielle   eiendeler                          –                          –
Bevaringsverdige   eiendeler                          –                          –
Andre driftsmidler                          –                          –
Finansielle   anleggsmidler                          –                          –
Omløpsmidler                  311 737                403 738

92 000

Beholdninger                          –                          –
Fordringer                          –                          –
Investeringer                          –                          –
Bankinnskudd,   kontanter m.v.                311 737                403 738

92 000

FORMÅLSKAPITAL OG   GJELD                  311 737                403 738

92 000

Formålskapital  Note 3                292 163                388 738

96 575

Grunnkapital
Fomålskapital med   lovpålagte restriksjoner
Formålskapital med   eksterne restriksjoner
Formålskapital med   selvpålagte restriksjoner (øremerkede midler)                  38 498                  90 819

52 321

Annen formålskapital                253 665                297 918

44 254

Gjeld                    19 574                  15 000

-4 574

Avsetning for   forpliktelser Ubetalt revisjon                  15 000                  15 000

0

Annen langsiktig   gjeld                          –                          –
Kortsiktig gjeld Ikke-forbrukte Norad   midler                    4 574                          –

-4 574

FORHOLDSTALL        
Formålskapital i   prosent av totalbalansen

94 %

96 %

3 %

 

 

REVISJONSBERETNING

Oppdateres når den foreligger fra revisor

 

NOTER   TIL REGNSKAPET 2012    
Note 1 –   Regnskapsprinsipper      
Fra og med   regnskapsåret 2010 gikk VAU over på regnskapsstandarden for ideelle   organisasjoner og ble 2011 medlem i Innsamlingskontrollen. Reglene for små   organisasjoner benyttes.
a) Inntektsføring av   medlemsinntekter      
Venner av Uganda har   frivillig innbetaling av medlemskontingent, dvs. at manglende innbetalinger   ikke tvangsinndrives og heller ikke inntektsføres. Medlemskontingenten   betraktes som generell gave til foreningen og inntektsføres på   mottakstidspunktet. Balanseføres som formålskapital. Medlemsavgiften ble   beholdt uendret på kroner 300,-
Spesifikasjon   av medlemsinntekter

Antall betalende medlemmer

Medlems-inntekter

Medlemsinntekter 2012

194

 kr  58   100
– Medlemsinntekter   2011

198

 kr  61   750
= Endring i   medlemsmasse

-4

b) Tilskudd til   foreningen      
I 2012 støtter VAU   VEDCO med prosjektimplementering. Reiser for VAU ressurser dekkes etter   regning. Dette føres som andre tilskudd i regnskapet.
I tillegg har VAU tilbakeført ubenyttede midler til Norad i 2012. Dette er   ført under offentlige tilskudd
c) Prinsipper for   kostnadsfordeling      
Organisasjonen har   ikke fordelt kostnader på de ulike aktivitetene utover direkte kostnader for   2012
Note   2 – Innsamlede midler og gaver til prosjekter  
I 2012 har Venner av   Uganda fått bidrag fra medlemmer og bedrifter, samt tilskudd gjennom VEDCO   prosjektet. Inntektsskapende aktiviteter er knyttet til loddsalg på   sommerfest og medlemsmøter
Prosjekt

Beløp

+   Offentlige tilskudd

-4 574

VEDCO

-4 574

+   Andre tilskudd

30 750

VEDCO

30 750

+   Generelle gaver

67 650

Ikke øremerket

67 650

+   Innsamlede midler

128 551

Skolegruppa: Skole & skolehage

73 950

Sosiokulturell gruppe: Myggnett++

20 750

Uganda Heritage Roots: Gatebarn

33 151

Mitandi

700

+   Operasjonelle inntekter – inntektsskapende

8 934

Ikke øremerket

8 934

Totalsum

231 311

Note   3 – Formålskapital        
Venner av Uganda   driver innsamling av midler til konkrete formål og fører prosjektregnskap for   disse. Pengene er da bundet til disse formålene
Formålskapital 

 Inngående balanse

 Tilførsel

Bruk

Utgående balanse

Grunnkapital               –                 –                 –                 –  
Fomålskapital med   lovpålagte restriksjoner               –                 –                 –                 –  
Formålskapital med   eksterne restriksjoner               –                 –                 –                 –  
Formålskapital med   selvpålagte restriksjoner (øremerkede midler)

38 499

183 551

-131 230

90 820

Skolegruppa

16 017

83 950

-52 094

47 874

Sosiokulturell gruppe

16 815

30 750

-28 702

18 863

UHR

5 666

63 151

-50 434

18 383

Mitandi

0

5 700

0

5 700

Annen   formålskapital

253 665

44 254

0

297 918

SUM FORMÅLSKAPITAL

292 163

227 805

-131 230

388 738

Note   4 – Ansatte i foreningen      
Venner av Uganda har   ikke hatt ansatte i regnskapsperioden og aktivitetene er basert på frivillig   innsats.
Note   5 – Ytelser til ledelsen      
Styret og ledelsen   av foreningen mottar ikke ytelser, men er basert på frivillig innsats.   Enkelte reiser for møtedeltakelse dekkes etter regning.
Revisorhonorar er estimert til 15.000
Note   6 – Lån og sikkerhetsstillelser
Det er ikke gitt lån   eller sikkerhet fra foreningen.
Note   7 – Obligatorisk tjenestepensjon
Foreningen er ikke   pliktig til å ha tjenestepensjon da det ikke er fast eller deltidsansatte jf.   Lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Note   8 – Nærstående part      
Foreningen Venner av   Uganda har en datterorganisasjon under etablering i Uganda ved navn Norwegian   Friends of Uganda NOFU. Det var ingen vesentlige transaksjoner i mellom   partene i 2012 og det er ikke fordringer eller gjeld mellom organisasjonene.

 

 

 

 

 

VENNER   AV UGANDA – Budsjett 2013    
   

 

 

AKTIVITETSOPPSTILLING Merknad/note

Regnskap
2012

Budsjett
2013

Differanse

ANSKAFFEDE MIDLER  

289 663

287 400

-2 263

1. Medlemsinntekter Medlemskontingent

58 100

60 000

1 900

2. Tilskudd  

26 176

32 000

5 824

2.1 Offentlige tilskudd Norad

-4 574

0

4 574

2.2 Andre tilskudd VEDCO

30 750

32 000

1 250

3. Innsamlede midler,   gaver m.v.  

196 201

185 000

-11 201

3.1 Innsamlede midler,   øremerket  

128 551

125 000

-3 551

3.1.1. Skolegruppa:   Skole & skolehage  

73 950

75 000

1 050

3.1.2. Sosiokulturell   gruppe: Myggnett++

20 750

20 000

-750

3.1.3. Uganda Heritage   Roots: Gatebarn

33 151

25 000

-8 151

3.1.4. Mitandi  

700

5 000

4 300

3.1.5 Nye prosjekt        
3.2 Generelle gaver  

67 650

60 000

-7 650

4. Opptjente inntekter   fra operasjonelle aktiviteter

8 934

10 000

1 066

4.1 Operasjonelle   inntekter – formålstjenlig

0

0

0

4.2 Operasjonelle   inntekter – inntektsskapende

8 934

10 000

1 066

4.2.1. UHR DVD      

0

4.2.2. Kiosksalg på møter  

8 934

10 000

1 066

5. Finans og   investeringsinntekter Renteinntekter på   bankkonti

252

400

148

6. Andre inntekter  

0

0

0

FORBRUKTE MIDLER  

199 433

330 000

-130 567

1. Kostnader til anskaffelse av   midler  

2 478

3 000

-522

1.1 Kostnader til   innsamling av midler  

0

0

0

1.2 Andre kostnader til   anskaffelse av midler

2 478

3 000

-522

2. Kostnader til organisasjonens   formål  

166 042

292 000

-125 958

2.1 Gaver, tilskudd,   bevilgninger til oppfyllelse av formål

129 830

220 000

-90 170

2.1.1 VEDCO  

0

0

0

2.1.2 Skolegruppa:   Skole & skolehage  

50 694

90 000

-39 306

2.1.3 Sosiokulturell   gruppe: Myggnett++  

28 702

40 000

-11 298

2.1.4 Uganda Heritage   Roots: Gatebarn  

50 434

40 000

10 434

2.1.5 Mitandi  

0

25 000

-25 000

2.1.6 Nye prosjekt  

0

25 000

-25 000

2.2 Kostnader til   aktiviteter som oppfyller formålet

36 212

72 000

-35 788

2.2.1 Prosjektreiser   for nytt prosjekt  

0

40 000

-40 000

2.2.2 Prosjektreiser   VEDCO  

36 212

32 000

4 212

3. Administrasjonsutgifter  

30 912

35 000

-4 088

4. Finanskostnader  

0

0

0

AKTIVITETSRESULTAT

90 230

-42 600

132 830

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>