Referat fra årsmøtet 2010

Venner av Ugandas årsmøte ble avholdt 22. mars 2010 på Sagene Samfunnshus, Oslo. 

Til stede: 27 medlemmer.

1. Åpning og velkommen ved Tore Semb.

2. Styrets beretning for 2009. Denne har ligget ute på nettet. Det er foretatt noen endringer i den, og riktig ordlyd ble delt ut til alle på møtet. Tore gjennomgikk hovedpunktene. Beretningen ble enstemmig godkjent som VaUs årsberetning for 2009, med en del rettelser:

UHR prosjektet som Hildur Haveland og Kari Vetlesen har samlet inn penger til, skal innlemmes i nyopprettet kulturgruppe som styret har bedt Hildur Haveland være leder for. Kulturgruppa vil bli aktiv fra 2010.

Sommerfesten ble avholdt 21. juni. Høstmøtet ble avholdt 30. november.

Manglende samarbeid med ugandere i Norge ble tatt opp. Det anbefales å besøke hjemmesida fk-world.com, der ugandere og norske fredskorpsere forteller om sine erfaringer. Åsmund Bjertnes, med bakgrunn i det nye fredskorpset, fikk i oppdrag å ta opp denne tråden for evt. å få til bedre samarbeid. Andre vennskapsforeninger har noen få medlemmer fra vedkomne land de arbeider for. Carl Emil anbefalte en samling som ugandere i Norge arrangerer lørdag før palmesøndag, for å samle inn penger til ofrene for jordskred i Uganda.

3. Regnskap. Budsjett. Revisjonsberetning for 2009. Hildur gjennomgikk en fyldig revisjonsberetning med en del gode forslag:

Gruppene innen VaU bør alle ha et medlem fra styret.

Gruppene bør ha en del penger til dekning av administrasjon.

Styret bør utarbeide en ny instruks for gruppene.

Det er viktig å ha kvinner med i prosjektgruppa. Dette punktet sto riktignok ikke i revisjonsberetningen, men alle var enig i dette også.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Endring av statutter. Det ble lagt fram et omfattende endringsforslag til statuttene. De ble enstemmig godkjent uten diskusjon.

5. Handlingsplan for styret i kommende periode. Tore leste opp handlingsplanen. Den inneholder videreføring av det arbeidet som VaU gjør. Det punktet vi aldri har klart å gjennomføre, er samarbeid med ugandere i Norge. Det er ønskelig at vi blir bedre her.

6. Kontingent og budsjett for 2010. Styret foreslår fortsatt kr 300 i kontingent. Enstemmig godkjent. Budsjettet er satt opp med en økning fra 200 til 220 i antall medlemmer.

7. Valg. Styret i VaU har i 2009 bestått av

Leder Tore Roy Semb 2009
Nestleder Frøydis Guldahl 2009+2010
Kasserer Inger Marie Pal 2009+2010
Styremedlem Bodil Bakken 2008+2009 ikke på valg
Styremedlem Åge Rønningen 2009+2010
Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch 2008+2009 ikke på valg
Varamedlem Ståle Lindblad 2009+2010
Varamedlem Iris Assink Tangen 2009+2010

 

Kristine Nordenson Kallset la fram forslaget fra valgkomiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt: 

Nytt styre for 2010:

Leder Frøydis Guldahl 2010
Nestleder Svein Larsen 2010 + 2011
Kasserer Åge Rønningen 2009 + 2010 ikke på valg
Styremedlem Bodil Bakken 2010 + 2011
Styremedlem Helge Sagvang 2010 + 2011
Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch 2010 + 2011
Varamedlem Ståle Lindblad 2009+2010 ikke på valg
Varamedlem Iris Assink Tangen 2009+2010 ikke på valg

 

Revisor: Hildur Haveland. 

Valgkomiteen har 2009 og 2010 bestått av Harald Julsrud, Kristine Nordenson, Tor Foss.

Valgkomite for 2010 og 2011 er:

Tore Semb, Carl Emil Petersen, Liv Patel.

 

Avslutning av årsmøtet. Tore fikk en varm takk for sin innsats som leder av styret i 6 år. Han fikk gavekort på 500 kr som innbetales til UHR, og en blomst.

Etter årsmøtet tok vi opp følgende sak: Det er foreslått en lov mot homofili i Uganda. Homofil virksomhet skal føre til fengsling, evt. dødsstraff. Det var enighet om at styret skulle ta opp denne saken. Vi bør protestere, men det overlates til styret å finne ut hvor og på hvilken måte.

Frøydis

referent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>