Referat fra ekstraordinært årsmøte 22.09.09

Til stede: 18 medlemmer.

1. Åpning og velkommen ved Tore Semb. Han forklarte at tørken i Uganda har gjort at vi i vårt nåværende Vedcoprosjekt ikke vil oppnå de resultatene som var planlagt innen utgangen av 2010. Disse opplysningene kom for seint til at dette kunne komme med i det foreliggende forslaget til søknad til Norad om planleggingsstøtte. Dette får konsekvenser for et evt. nytt prosjekt.

2. Forslag til nytt Noradfinansiert prosjekt. Planleggingsgruppa har bestått av Carl Emil Petersen, Åge Rønningen, Karl Solberg og Inger Marie Pal.  Gruppa har lagt fram et forslag til et prosjekt som er fortsettelse av det prosjektet vi nå arbeider med. De har også forslag til søknad til Norad om støtte til plan­leg­gingen. Planleggingen av nye prosjekt er dyrere enn før, fordi Norads nye retnings­linjer legger sterk vekt på at planleggingen skal foregå mest mulig i Uganda, i samarbeid med uganderne. Dette innebærer mer reising enn det som var nødvendig før.

Åge presenterte forslagene, som var delt ut til alle. Dette forslaget må imidlertid få et tillegg fordi vårt nåværende prosjekt ikke oppnår det planlagte resultatet til fastsatt tid, altså innen slutten av 2010. Avslutningen av dette prosjektet må inkorporeres i det nye prosjektet.

Diskusjonen på årsmøtet gikk på at søknadsbeløpet på 160 000 kr var for stort. Vi er en ideell organisasjon og skal gjøre det hele så billig som mulig.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet støtter prosjektforslaget og søknad om økonomisk støtte til utarbeidelse av et prosjektdokument. Styret gis fullmakt til å endre søknaden om nytt prosjekt slik at forsinkede aktiviteter i det eksisterende Vedco­prosjektet inkorporeres i det nye prosjektet i 2011. Dokumentene sendes til Norad innen 1.10.2009.

3. The Child is innocent. Tore framla styrets innstilling, som baserer seg på diskusjoner i styret og argumenter som kom fram på forrige årsmøte: Dette er et prosjekt som ikke passer for oss. Vi bør konsentrere oss om å utvikle bærekraftige lokalsamfunn, inkludert praktisk kunnskap. Det som kom fram i diskusjonen, var at medlemmene ser dette som et viktig og veldig bra prosjekt, men er enig i at det er et prosjekt som VaU ikke skal engasjere seg i. Forsamlingen ble imidlertid oppfordret til å støtte prosjektet ved å betale inn bidrag til skolepenger for de elevene dette gjelder.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet mener at VaU bør prioritere å utvikle kunnskaper og ferdigheter som er mer relevant for arbeidet med utvikling av bærekraftige lokalsamfunn og jordbruk, framfor høyere utdanning og går i mot at VaU skal engasjere seg i The Child is Innocent.

 

Frøydis
referent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>