Ekstraordinært årsmøte i Venner av Uganda

Styret i Venner av Uganda inviterer til ekstraordinært årsmøte som skal avholdes onsdag 23. september 2009 kl. 18.00

Møtested: Nordic Consulting Groups (NCG) kontorer i Fridtjof Nansens plass 4, Oslo, 7ende etase. Vestre side av ”hesteskoen” rundt rådhuset. Ring på tavlen ved ytterdøren og vi skal åpne for deg. Ring Tore R Semb 98071342 ved behov

Program:

SAK 1: FORSLAG TIL NYTT NORAD FINANSIERT PROJECT /Carl Emil Petersen

Orientering. Iht handlingsplanen for 2009, vedtatt på årsmøtet den 21 april, opprettet styret en gruppe som skulle utarbeide et forslag til til et nytt Norad-finansiert prosjekt, når det pågående prosjektet ”Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola” avsluttes i 2010 Dette forutsetter en planleggingsfase som resulterer i nødvendige prosjektdokumentene blir oversendt til Norad innen 1. november 2010. En planleggingsgruppe bestående av Carl Emil Petersen (formann), Karl Solberg, Inger Marie Pal og Åge Rønningen ble etablert (bilag 1). Gruppens ukast til nytt prosjekt (bilag 1), samt utkast til brev til Norad om økonomisk støtte til utarbeidelse av de nødvendige prosjektdokumentene (bilag 2) ble fremlagt på styremøte den 26 august i år.

Innstilling: Styret støtter prosjektforslaget og søknad om økonomisk støtte til utarbeidelse av et prosjektdokument. Disse dokumentene må sendes til Norad innen 1 oktober i år.

 

SAK 2: «THE CHILD IS INNOCENT»/Tore Roy Semb

Orientering: Drude Berntsen sendte styret et forslag til sak til årsmøtet 21 april 2009 om støtte til ”The Child is Innocent” ved bruk av gaver med skattefradrag. Styret tok saken opp til vurdering i styremøte den 5 mars og konkluderte med at dette prosjektet ikke synes å passe for VaU. Dette til tross for at ”The Child is Innocent” i og for seg er en god sak. Drude ble skriftlig orientert om styrets vedtak (bilag 3), men valgte å legge frem frem saken på årsmøtet sammen med en omfattende og saklig dokumentasjon (bilag 4). Årsmøtet diskuterte saken, men kom ikke frem til en endelig konklusjon, og besluttet derfor at saken oversendes til styret til videre behandling. Det har vært reist tvil om legaliteten av skattefradrag for gaver som gis til ”The Child is Innocent” via VaUs gavekonto. Skattemyndighetene har blitt konsultert, og det  bekreftes at dette ikke er noen problem så lenge VaU står bak prosjektet. Mange har yttret betenkeligheter ved å bruke VaU som et ”instrument” primært for å dra fordel av skattefradraget. Høyere utdannelse, så vel som fagutdannelse, er en prioritert målsetting i Uganda, slik det fremgår av landets Milleniumsmål og utviklingsstrategi.

Innstilling: Styret  mener at VaU bør prioritere å utvikle kunnskaper og ferdigheter som er mer relevant for arbeidet med utvikling av bærekraftige lokalsammfunn og jordbruk, framfor høyere utdannelse. Denne saken har blitt grundig diskutert i flere styremøter, og konklusjonen er at den ikke synes å passe for VaU.  

Saksdokumentene med bilag kan lastes ned her og vil bli tilgjengelige på møtet. Det refereres også til Uganda Nytt Nr.1-2009 hvor ”The Child is Innocent/Latin Balle Pee”, blr omtalt av Cato N. Lund.

Som vanlig vil det bli anledning til å kjøpe noe å bite i, samt drikke med og uten kullsyre.

 

Alle er velkomne.

VEL MØTT!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>