Referat fra årsmøtet

21. april 2009 på Sagene Samfunnshus, Oslo.
Til stede: 28 medlemmer.

 

1. Åpning og velkommen ved Tore Semb. Han fortalte at Mr. Kibuka i Walukunyu var død. Mr. Kibuka har vært en engasjert støttespiller for Venner av Uganda og vært medvirkende til at våre prosjekter har kunnet gjennomføres. Cato representerer VaU i begravelsen.

Carl Emil Petersen valgt til møteleder.

2. Styrets beretning for 2008. Denne har ligget lenge på nettet. Den ble delt ut til alle på møtet. Tore gjennomgikk hovedpunktene. Beretningen ble enstemmig godkjent som VaUs årsberetning for 2008.

3. Regnskap. Budsjett. Revisjonsberetning for 2008. Tore framla regnskap og budsjett.  Revisjonsberetningen forelå, men var dessverre ikke med blant papirene. Den har godkjent regnskapet uten kommentarer. Dette ble godtatt av forsamlingen. Vi har greid å snu en dårlig økonomi til et bra overskudd for 2008. Det er framlagt optimistiske budsjetter for 2009 og 2010. I forbindelse med vår endrede økonomiske situasjon i år, var det også stor glede over en gave fra Åsne Seierstad på kr 50 000 kr som hun vil skal gå til barn, skole, utdanning. Det er del av en pris hun fikk utdelt i fjor. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Endring av statutter. Ingen forslag til endring er innkommet.

5. Handlingsplan for styret i kommende periode. Tore leste opp handlingsplanen.

  • Pkt 3 ble endret til: Foreningen har prosjekter som ikke støttes av Norad, men som finansieres med gaver fra personlige givere, organisasjoner og bedrifter. Styret vil arbeide med å formalisere finansiering, regnskap, administrasjon og rapportering for slike prosjekt. («To prosjekter» ble strøket til fordel for «prosjekter») Handlingsplanen ble godkjent.

6. Kontingent for 2009. Styret foreslår fortsatt kr 300 i kontingent. Enstemmig godkjent.

7. Innkomne forslag. Forslag fra Drude Berntsen om at VaU skal videreformidle penger til prosjektet «The Child is innocent» for at giverne skal få skattefritak gjennom VaUs skattefrie konto. Dette består av innbetalinger på 750$ per år per barn for skolegang sør i Uganda, på til dels private internatskoler.

Tore innledet med å si at styret i sin diskusjon om dette forslaget, gikk imot at Venner av Uganda skulle organisere disse bidragene. Hovedbegrunnelsen er at vi ikke kan bruke foreningens konto til noe som ikke er foreningens prosjekt og som vi ikke har full kontroll over.

Drude fremla prosjektet. Einar og Knut støttet det.

Det var mange innlegg fra andre medlemmer. Alle mente at dette var et godt prosjekt, å støtte barns skolegang er jo noe alle mener er bra. Men likevel var det betenkeligheter om hvorvidt dette var noe VaU burde gå inn for. Motargumentene var følgende:

  • Prisen er for høy. I alle andre prosjekter der vi har støttet skolebarn i Uganda, har prisen vært atskillig lavere.
  • Dette er ikke noe VaU-prosjekt, kanskje vil det ta penger fra andre prosjekter.
  • Vi er i tvil om skattemyndighetene aksepterer det. Vi vil måtte i så fall ha fullt innsyn i prosjektet. Drude mener at det er mulig.
  • Det var også tvil hos mange om hvorvidt folk egentlig er så opptatt av å få skattefritak som forslagsstillerne mener. Mange er glad for å gi penger til små prosjekter der de vet at pengene ikke forsvinner, men kommer til dem det gjelder.
  • Vekten hos VaUs prosjekter bør være der det er nå, på å heve nivået til fattige familier slik at de kan sørge for å få barna på skole. Luwero og Nakasongola er våre områder. Det ble også framholdt at Nord-Uganda får mange hjelpeorganisasjoner, på grunn av den vanskelige situasjonen de er i.

Forslag til votering: Forslaget om videreformidling av penger via VaUs skattefrie konto oversendes til styret. Dette ble vedtatt mot 4 stemmer.

8. Valg. Styret i VaU har i 2008 bestått av

Leder Tore Roy Semb 2008
Styremedlem Bodil Bakken 2008+2009
Styremedlem Frøydis Guldahl 2007+2008
Styremedlem Jens Slette 2008+2009
Styremedlem Kari Marie Bugge MacCulloch 2008+2009
Varamedlem Geir Ambro 2008+2009
Varamedlem Kjell Kroken 2008+2009
Varamedlem Turid Walle 2007+2008

 Harald Julsrud la fram forslaget fra valgkomiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 Nytt styre for 2009:

Leder Tore Roy Semb 2009
Nestleder Frøydis Guldahl 2009+2010
Kasserer Inger Marie Pal 2009+2010
Styremedlem Bodil Bakken 2008+2009 ikke på valg
Styremedlem Åge Rønningen 2009+2010
Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch 2008+2009 ikke på valg
Varamedlem Ståle Lindblad 2009+2010
Varamedlem Iris Assink Tangen 2009+2010

Revisor: Hildur Haveland. 

Valgkomiteen har bestått av Harald Julsrud, Kristine Nordenson, Tor Foss. De ble valgt i fjor for 2008 og 2009, og er ikke på valg.

9. Avslutning av årsmøtet og overgang til mer uformelle samtaler.

Det ble en samtale om VaUs framtidige prosjekter, siden det har vært nevnt at Norad ikke lenger ønsker å støtte den type som VaU står for, og at vi kanskje burde ha et opphold på en tid før vi starter på et nytt prosjekt. Her kom det fram en del motargumenter.  Flere mente at VaU fortsette med å søke støtte fra Norad til sine prosjekter. Vi må gjennomføre dem alene, og ikke gå inn i samarbeid med f.eks Redd Barna eller andre store organisasjoner. Da vil vi drukne.

Prosjektkomiteen har møtt representanter for Norad, og sier at Norad er svært positiv til de prosjektene vi har hatt. De mener bestemt at Norad har tillit til VaU.

Konklusjon: Vi må begynne tenke på et nytt prosjekt allerede i år. Dette står også i Handlingsplanens pkt 4.

Hilsen fra Cato som hadde deltatt i Mr. Kibukas begravelse i Nakasongola. Han vil også sørge for at plantene til skolehagen i Walukunyu kommer i jorda. De har hatt problemer fordi regntida kom altfor seint, ikke før nå, når semesteret er slutt.

Ståle Lindblad demonstrerte vår nye nettside. Forsamlingen følte behov for aller først å takke Carl Emil, som har arbeidet trutt med vår gamle nettside, med forrige generasjons teknologi. Nå er den nye tida over oss, og den så ut til å fenge. Sidene har fått farge, og de skal være lette å legge inn stoff på. Det skal alle kunne gjøre. Og det ser ut til å være uendelig med plass. Det kom forslag om lenke til nyheter om Uganda. Forslag om å legge ut Uganda-nytt på nettsida. Det kan gjøres, men å sende den på e-post til alle med e-postadresse synes ikke styret er et godt forslag. Det har vi prøvd. Folk flest ønsker faktisk å få papirutgaven. Selv om det altså blir dyrt. Vi ser fram til å se hvordan nettsida vår utvikler seg!

Frøydis
referent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>