SLUG årssamling 8. og 9. april 2000

VaU er den siste organisasjonen som har sluttet seg til Aksjon Slett U-landsgjelda og var som sådan representert ved aksjonens årssamling i ForUMs nye lokaler andre ukeslutt i april. For en noe tilårskommen og passe resignert deltager i verden, var det forfriskende å treffe et antall unge mennesker som hadde en annen hovedinteresse enn seg selv. Hele aksjonen har utspring i et studentmiljø i Tromsø og drives videre av rettferdig harme over urett og entusiastisk tro på at det går an å gjøre noe med det. I Tv-reklamens forbruksfikserte verden er det lett å glemme at det stadig finnes ungdom med andre idealer enn merkevarene dytter på oss.
SLUG er i utgangspunktet først og fremst en underskriftsaksjon, tilsluttet den internasjonale gjeldsslettebevegelsen «Jubilee 2000 Coalition». Med henvisning til den eldgamle skikken, som også er nedfelt i loven gitt av Moses, at hvert femtiende år skal være et «Jubelår for Herren» da gjeld skal ettergis og slaver settes fri, er det laget et opprop å samle underskrifter på. Ved årsskiftet var det samlet omkring 60 000 i Norge, målet er å nå 100 000 før sommeren. Det burde være mulig, i en møtepause lørdag 8.4. samlet deltagere i årssamlingen mer enn 500 i løpet av halvannen time ved Nationaltheatret stasjon. 17 millioner underskrifter ble overlevert G8 møtet i fjor, når G8 samles igjen i år, er det meningen at minst 22 millioner skal ha skrevet under på oppropet.

Håpløsheten i situasjonen for de gjeldstyngede nasjonene i det som kalles den tredje og fjerde verden illustreres ganske grelt av at for hver bistandskrone sørover, går det tretten nordover til dekning av renter og avdrag på gjeld. hvordan gjelden er oppstått, spiller liten rolle. Debitorlandene kan i liten grad lastes for at de selv har satt seg i en umulig stilling, til det har det vært alt for mange prosjektmakere og pengeutlånere i sving. Samtidig har all «utvikling» gått råvareleverandørene imot. Nyereres eksempel fra Tanzania er godt: da Tanganyika ble selvstendig for snart førti år siden, kunne en traktor kjøpes for et kvantum sisal, landets viktigste eksportvare. femten år senere trengtes ti ‹ tyve ganger så mye sisal for en traktor. I dag må man være gammel for i det hele tatt å ha hørt om sisalfiber. Kunstfibre har kommet til erstatning, og tilsvarende foreteelser preger de fleste områder der de landene det gjelder, har hatt sin styrke.

SLUG har tatt flere initiativer for å øke forståelsen av disse forholdene i den norske allmennheten. Ett virker især lovende, et opplegg for grunnskolen, overtatt fra den svenske søsteraksjonen. Det vil være tilgjengelig fra neste skoleår av. For selv om det skulle lykkes å få slettet gjelden for de aller verst stilte i løpet av dette året, jubelåret som vi håper det skal bli, er ikke oppdraget sluttført. Bevisstheten om hvilke mekanismer som fører til de uholdbare og urettferdige tilstandene må stadig fornyes og holdes ved like. Et fortsatt samarbeid med «Jubilee South» skal forsøksvis ta vare på det.

For VaU tror jeg det vil være viktig fremdeles å være med i dette arbeidet. Målet faller i høy grad sammen med formålet for vår egen virksomhet, og for Uganda spesielt kan det være av betydning at noen informerer engasjerte unge mennesker om landet.
Cato

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>