Årsberetning for 2010

Venner av Uganda

Norwegian Friends of Uganda

 Årsberetning for 2010

(Fra 22. mars 2010 til 5. mai 2011)

Pr. 31.12.2010 hadde foreningen ca. 200 personlige medlemmer og ingen støttemedlemmer.

Foreningens tillitsvalgte:

Styret:

Leder Frøydis Guldahl 2009 + 2010Valgt til leder for 2010
Nestleder Svein Larsen 2010 + 2011
Kasserer Åge Rønningen 2009 + 2010
Styremedlem Bodil Bakken 2010 + 2011
Styremedlem Helge Sagvang 2010 + 2011
Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch 2010 + 2011
Varamedlem Ståle Lindblad 2009 + 2010
Varamedlem Iris Assink Tangen 2009 + 2010

 

Revisor:                     Hildur Haveland                                              2009 + 2010

Valgkomite:               Tore Semb, Carl Emil Petersen, Liv Patel.       2010 + 2011

 

Prosjektkomité for: ”Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture”, “Fattigdomsbekjempelse ved hjelp av kommersielt jordbruk” var fram til april 2010:

Jan Løvholt (leder), Svein Bjørnsen, Cato N. Lund (lokal representant), Karl Solberg, Åsmund Bjertnæs, Tor Inge Rølland og Anne Carling (varamedlem).           

 

Plankomite for neste prosjekt og prosjektkomite for “Fattigdomsbekjempelse ved hjelp av kommersielt jordbruk”, april 2010 til februar 2011: Carl Emil Petersen (leder), Karl Solberg og Åge Rønningen.

 

Prosjektkomité for: “Fattigdomsbekjempelse ved hjelp av kommersielt jordbruk” fra februar 2011 og fram til slutten av dette prosjektet er Carl Emil Petersen (leder), Karl Solberg og Åge Rønningen.

 

Styrets virksomhet

Styret har avholdt 6 styremøter i årsmøteperioden og ett møte sammen med den gamle prosjektkomiteen. Når det var saker som skulle avgjøres raskt, har vi hatt ”e-post-møter”. Årsmøtet ble avholdt 22. mars. 27 medlemmer frammøtt. Tore Semb fikk varm takk for sin innsats som leder av VaU i 6 år. Frøydis Guldahl ble valgt til ny leder.

Sommerfesten ble arrangert søndag 13. juni i hagen hos Carl Emil og Tone, i strålende sommervær og godt frammøte (ca 30).

Høstmøtet ble avholdt onsdag 17. november. Medlem i VaU, Knut Bjørlykke, som er geolog og har vært rådgiver i Uganda i forbindelse med oljefunn vest i Uganda, viste lysbilder og fortalte om arbeidet med å utvinne oljen. Også her, ca 30 frammøtte.

 

Saker som styret har arbeidet med:

Mandat for arbeidsgruppene er utarbeidet.

Prosjektkomiteene. Etter at lederen for prosjektkomiteen trakk seg med øyeblikkelig virkning i april, ble det nødvendig å organisere en ny prosjektkomité til å avslutte prosjektet innen 31.12.2010. Vi ga oppdraget til Plankomiteen, bestående av Carl Emil Petersen, Karl H.Solberg og Åge Rønningen. Disse tre fortsetter arbeidet som prosjektkomité for resten av prosjekttida.

Uganda-nytt har vært sendt ut tre ganger siden årsmøtet i fjor, i mai og november 2010 og mars 2011. Redaktør: Bodil Bakken. Bladet sendes ut til alle medlemmer og er lagt ut på websida.

Web-sida til VaU. Ståle Lindblad har gitt den en ansiktsløfting. Det er nå mulig å bli medlem via web-sida, og man kan også gi pengegaver ved hjelp av PayPal på web-sida. Vi har lagt ut referater fra turer til Uganda og andre ting av interesse. VaU har sin egen gruppe på Facebook, og det er opprettet en VaU-profil på Twitter. Vi ønsker at flere engasjerer seg i arbeidet med web-sida.

VaUs økonomiske situasjon. Styret har fulgt nøye med, og har sendt ut brev om våre behov, ønsker og muligheter, dvs. tiggerbrev til medlemmer og andre. Vi har gjort forsøk på å få bedrifter til å bidra. Vi har mottatt mange gaver, særlig fra medlemmer, men også andre.

Innsamlingskontrollen (IK). Registrering i IK er nå påkrevet for å få støtte fra Norad. Det arbeides med endring av regnskapssystemet (ett samlet regnskap for Vau og prosjektene, og ekstern revisor), som er forutsetning for registrering i IK. 

Frivillighetsregisteret. VaU er nå registrert i Frivillighetsregisteret som er en del av Brønnøysundsregisteret.

Prosjektsøknad til Norad om støtte til nytt prosjekt, en fase 2 av ”Poverty Alleviation through Commercialization of Agriculture” ble sendt Norad innen fristen, 30. september. Vi fikk svar fra Norad 17. februar 2011. Av søknaden på kr 640 000 fikk vi innvilget kr 400 000. Videre vil Norad fra 2012 vurdere en ny ordning for bistand gjennom private organisasjoner. For vår del vil det bety at Norad for 2012 og 2013 vurderer direkte kontrakt med VEDCO og at VEDCO tar med eventuell ønsket støtte fra VaU i sin søknad. For 2011 har styret bevilget kr. 80 000 ekstra til VEDCO-prosjektet. Sammen med virkningen av en fordelaktig kursutvikling mellom kroner og ugandashilling gjør dette at VEDCO har tilstrekkelig finansiering for prosjektet uten at det går ut over prosjektets målsettinger.

Representasjon. Frøydis Guldahl representerte Venner av Uganda på møtene som prosjektkomiteen ved Karl Solberg og Åge Rønningen hadde i Uganda med VEDCO i november. Prosjektkomiteen og styreleder har deltatt på det årlige møte med vår kontakt, Ingrid Buli i Norad.

Prosjektkomiteens virksomhet

I april 2010 sa Jan Løvholt opp sin stilling som leder i PK, med begrunnelse dårlige samarbeidsforhold i prosjektgruppa og uenighet med styrebeslutninger, bl. a. etableringen av en egen Plangruppe for forslag til nytt prosjekt fra 2011.

            Styret valgte å la den oppnevnte plangruppa (Carl Emil Petersen, Karl Solberg og Åge Rønningen) fungere som Prosjektkomite, med ansvar for avslutningen av VEDCO-prosjektet i 2010 og for utarbeidelse av forslag til et nytt prosjekt fra 2011. Det ble enighet om at en ønsket å fortsette samarbeidet med VEDCO og sikte mot et prosjekt som i prinsippet er en fortsettelse av det treårsprosjektet som ble avsluttet i 2010.

            PK har i årsmøteperioden gjennomført fire besøk til Kampala. Det første besøket foregikk i slutten av mai med formål prosjektoppfølging, en første gjennomgang med VEDCO om forslag til nytt prosjekt, og vedtak om å gjennomføre en prosjektevaluering. Det andre besøket var i begynnelsen av september, med hovedformål sammen med VEDCO å gjøre ferdig Prosjektdokumentet som grunnlag for søknad om Norad-støtte. Evalueringsrapporten som da ble presentert av den lokale konsulenten var et viktig innspill i dette. Søknad om støtte til et nytt treårsprosjekt ble oversendt Norad 30. september 2010.

            Det tredje prosjektbesøket foregikk siste uke i november (Frøydis Guldahl deltok). Formålet var igjen prosjektoppfølging med hovedvekt på avslutning av prosjektaktivitetene, en gjennomgang av konklusjoner og konsekvenser av evalueringsrapporten for det nye prosjektet, og det formelle Årlige møtet.

            Det siste møtet ble foretatt i februar 2011, etter Norads svar på søknaden. Karl Solberg og Åge Rønningen reiste. Det ble skrevet ny kontrakt etter at VEDCO hadde utarbeidet nytt budsjett. Det ble også organisert et møte i den norske ambassaden, for å presentere VEDCO for ambassadeperso­nalet, og for å finne ut mer om muligheter for finansiering fra norske midler.

Kulturgruppas virksomhet

Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Bodil Bakken, Mari Inger Dørum, Vigdis Spørck, Kari Vetlesen og leder Hildur Haveland. Gruppa har hatt til sammen 5 møter og avslutter med levering av rapport/regnskap og overføring av resterende kr 15 000 til VaUs konto. 

            Aktiviteten til kulturgruppa i året som er gått har vært å lage en kalender for 2011 og selge til inntekt for Uganda Heritage Roots. Gruppa innhentet bilder fra alle prosjektene til VaU, og fikk trykket 600 eks. som styret bevilget penger til. Det kom inn kr 80 100 fra salget av kalendere. 68 kalendere er ikke solgt (noen har betalt litt mer for sin kalender). Kr 63 899 ble overført til UHR før jul, og resten av pengene blir overført til Uganda ved behov.

            På siste og avsluttende møte bestemte gruppa at Hildur skulle ta med seg kalendere og gi til prosjektene i Uganda under hennes besøk der i februar. Resten av kalenderne er levert til styret. Det må tilføyes at det er ikke trukket fra utlegg til porto og forsendelseskostnader, fordi mesteparten er kjørt rundt av Asbjørn Solheim, som har på denne måten gitt sin støtte til prosjektet. Hildur Haveland har også i år innhentet bidrag på kr 22 000 fra kunder til støtte for UHR. Pengene er betalt direkte til VaUs gavekonto. Tor Foss fylte 70 år i 2010 og ga kr 6 000 til UHR. Kulturgruppa takker alle som har gitt sin støtte til dette gode formålet.

Skolegruppas virksomhet

Skolegruppa består av Ingrid Opdøl, leder, Anne Carling, Frøydis Guldahl, Aase Jørgensen, Karl H. Solberg, Inger Ubøe, og i Kampala, Cato Lund. Gruppa har hatt 5 møter i 2010.

Skolegruppas aktivitetsfelt er samarbeidet med VaUs tre vennskapsskoler:

 • Kalagala – Fløysbonn skole i Oppegård
 • Kiralamba – Sætre skole i hurum
 • Walukunyu – Vevelstadåsen skole i Ski.

Medlemmer i skolegruppa har besøkt alle de seks skolene flere ganger i 2010. Brevvekslingen mellom elever og lærere fortsetter, og er en gledesspreder. Frukttrærne i skolehagen i Walukunyu, plantet i 2008, trives og vokser fint. Mellom trærne dyrkes søtpoteter og mais. Avlingen nyttes til skolemåltid til elevene. En dag i uken gjennom hele skoleåret steller elevene i skolehagen under ledelse av en lærer. En låsbar container til å oppbevare elevenes hageredskaper og skolehageprodukter i, er kommet på plass. Skolegruppa har mottatt betydelige pengebidrag til forvaltning i 2010. Etter skolenes ønske er midlene fordelt slik:

            I Walukunyu er det lille kjøkkenskuret påbygd Det er bygd nye ovner i passe høyde. Landsbyfolket har deltatt i byggearbeidene og produsert murstein til kjøkkenet.  Der kokes det skolemåltid til elevene. Nye takrenner og støpt vanntank for oppsamling av regnvann er montert. Utette tak på lærerboligene er reparert.

            Alle de tre skolene i Uganda har fått lærebøker, kart, globuser og oppbevarings­skap til læremidlene. Vi har bestilt reparasjon av tre av dørene på skolene i Walukunyu og Kiralamba.

Den sosiokulturelle gruppas virksomhet

Medlemmer i sosiokulturell gruppe: Torstein Herfjord, Tor Foss, Julia Bessigye og Liv Patel.

            Gruppa har hatt fire møter i 2010. Fast møtested er hos Tor. To av medlemmene hadde til sine 70 års dager ønsket penger til myggnett og kondomer til «våre» landsbyer. Liv Patel reiste til Uganda for å levere myggnett og kondomer i november. Det er barn under 5 år og gravide som er mest utsatte. Det var usikkert hvor mange barn det dreide seg om, og hvor gruppa skulle få opplysningene. Liv ringte til sykepleier Specioza i Walukunyu og spurte om hun kunne finne ut hvor mange det dreide seg om. Da Liv kom til Walukunyu, hadde sykepleieren lister med navn og alder på barna og de gravide. I Kiralamba fikk de fikk 20 myggnett. Kondomene ble levert til HIV/AIDS ansvarlig i Nakasongola.

Siden gruppa nå har penger på konto, er det mulighet for aktivitet også i 2011.

 

Regnskapsoversikt for arbeidsgruppene.

 

Skole/skolehager:                                                               

Beholdning pr. 01.01.2010                                                                 71 202,70

Øremerkede gaveinntekter                                                                  18 300,00

Utgifter 2010 (pulter, skolebøker, vanntank, kjøkken/skoleovn)          69 761,65

Til disposisjon pr. 01.01.2011                                                19 741,05

Myggnett/kondomer:

Beholdning pr. 01.01.2010                                                                 12 515,00

Øremerkede gaveinntekter                                                                    6 000,00

Utgifter 2010 (myggnett/kondomer)                                                       8 000,00

Til disposisjon pr. 01.01.2011                                                10 515,00

Uganda Heritage Roots (UHR):

Beholdning pr. 01.01.2010                                                                 20 940,00

Øremerkede gaveinntekter                                                                  47 500,00

Inntekt fra kalendersalg                                                                       65 100,00

Trykking av kalendere                                                            23 000,00

Overført til UHR                                                                                87 958,80

Til disposisjon pr. 01.01.2011                                                23 021,20

Kalenderinntekter overført til VaU, januar 2011                                  15 000,00                  

Til disposisjon pr. 31.01.2011                                                38 021,20

VEDCO-prosjektet

Foreløpig oversikt over finansiering og kostnader (avrundet):

Prosjektkostnader (VEDCO)                                                              542 000

Prosjektoppfølging/administrasjon/revisjon                                             88 000

Totale prosjektutgifter:                                                             630 000

Norad bidrag:                                                                                     575 000

VaU fra egne midler                                                                              55 000

 

Endring i forholdet kroner-shilling over året ga mulighet for å betale for evalueringen samt å legge til ekstra aktiviteter innefor det budsjetterte kronebeløpet for VEDCOs budsjett.

Omlegging av VaUs regnskapsopplegg

Hittil har VEDCO-prosjektet hatt eget regnskap, revidert av KPMG, for rapportering til Norad.

VaUs eget regnskap har vært ført for seg, og revidert av vår interne revisor.

Det er nå krav om registrering i Innsamlingskontrollen (IK), som fører til at VaU skal føre ett totalt regnskap, eksternt revidert, på et format fastlagt av IK. Omleggingen av regnskapsopp­legget er i gang, regnskapet for 2010 gjøres ferdig etter at årsregnskap fra VEDCO er mottatt, og revideres av KPMG. Registrering i Innsamlingskontrollen og rapportering til Norad kan så gjøres, alt innen VaUs årsmøte.

HANDLINGSPLAN FOR 2011

 • Støtte prosjektarbeidet vi har i samarbeid med VEDCO ved å sørge for egenandelen og annen teknisk, moralsk og faglig bistand.
 • Intensivere arbeidet med å finne ekstern finansiering.
 • Føre regnskapene i henhold til regnskapsloven og standarden for ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.
 • Opprettholde de nye rutinene for innkassering av medlemskontingenten.
 • Arrangere møter og fester som før: årsmøte, sommerfest, høstmøte, eventuelt annet.
 • Inspirere og støtte arbeidsgruppene.
 • Arbeide aktivt med å synliggjøre og markedsføre VaU gjennom sosiale media som vår nettside, facebook og twitter.
 • Holde kontakt med medlemmer og støttespillere gjennom å videreføre og utvikle informasjonsarbeidet via bladet Uganda-Nytt.
 • Arbeide med verving av nye medlemmer, bedrifter og organisasjoner som er interessert i å støtte foreningens arbeid.
Nederst i skjemaet

 

Oslo, 5. mai 2011

Frøydis Guldahl                       Bodil Bakken                          Åge Rønningen           

(sign)                                       (sign)                                       (sign)

Svein Larsen                            Helge Sagvang

(Sign)                                      (Sign)

Kari Marie Bugge                    Ståle Lindblad                          Iris Assink Tangen

MacCulloch    

(sign)                                       (sign)                                       (sign)

En tanke om “Årsberetning for 2010

 1. Hej, Jag söker Mari-Imger Dörum, som väl är medlem i föreningen. Jag söker henne dels därför att jag känner henne sedan 1980-talet dels för att fråga henne om inköp av begagnad sjukhusutrustning för en NGO i Uganda. Går det att få hennes e-mailadress?
  Hilsen Ulf Nilsson,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>