Statutter for Venner av Uganda

Venner av Uganda reviderte statuttene på årsmøtet 22.3.2010:

Revidert på årsmøtet 22. mars 2010 for å være mer dekkende. De første statuttene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 16. juni 1978. De ble siden revidert på årsmøtet 6. februar 1998 for å være bedre tilpasset de endrede politiske forholdene i Uganda.

§ 1. FORMÅL

Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.

Foreningen vil søke samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land. Les videre

Referat fra ekstraordinært årsmøte 22.09.09

Til stede: 18 medlemmer.

1. Åpning og velkommen ved Tore Semb. Han forklarte at tørken i Uganda har gjort at vi i vårt nåværende Vedcoprosjekt ikke vil oppnå de resultatene som var planlagt innen utgangen av 2010. Disse opplysningene kom for seint til at dette kunne komme med i det foreliggende forslaget til søknad til Norad om planleggingsstøtte. Dette får konsekvenser for et evt. nytt prosjekt.

Les videre

Ekstraordinært årsmøte i Venner av Uganda

Styret i Venner av Uganda inviterer til ekstraordinært årsmøte som skal avholdes onsdag 23. september 2009 kl. 18.00

Møtested: Nordic Consulting Groups (NCG) kontorer i Fridtjof Nansens plass 4, Oslo, 7ende etase. Vestre side av ”hesteskoen” rundt rådhuset. Ring på tavlen ved ytterdøren og vi skal åpne for deg. Ring Tore R Semb 98071342 ved behov

Les videre

Referat fra årsmøtet

21. april 2009 på Sagene Samfunnshus, Oslo.
Til stede: 28 medlemmer.

 

1. Åpning og velkommen ved Tore Semb. Han fortalte at Mr. Kibuka i Walukunyu var død. Mr. Kibuka har vært en engasjert støttespiller for Venner av Uganda og vært medvirkende til at våre prosjekter har kunnet gjennomføres. Cato representerer VaU i begravelsen.

Carl Emil Petersen valgt til møteleder.

Les videre