Lys til skolene

 

Vil du støtte lys til skolene ”våre” i Uganda?

  • Lærerne ved vennskapsskolene våre har ønsket seg lys i et klasserom. De ønsker å gi elevene sjanse til å lese lekser om kvelden eller om morgenen før skoletid. Hjemme hos barna fins det enten ikke lys, eller svært dårlig lys. Skolegruppa i Venner av Uganda finansierer nå lys til et av klasserommene på skolen i Walukunyu. Det planlegges ferdig i januar 2012. Solcellepanel på taket skal gi strøm til tre lamper i ett av klasserommene pluss lys på lærerværelset. Les videre

HØSTMØTE

Venner av Uganda inviterer til høstmøte

torsdag 17. november klokka 18 i Frivillighetens Hus.

 Sett av dagen!

 Vi vil diskutere den nye situasjonen Venner av Uganda er i fra nå av. Styret legger fram forslag til strategi for framtida. Kom og vær med å påvirke arbeidet framover!

ÅRSMØTE i Venner av Uganda

Tidspunkt: torsdag 5. mai kl 18.00

Sted: Frivillighuset, tvers overfor trikkestoppet ved Tinghuset. Trikk 11, 17, 18. Påmelding til froydisg@online.no. Vi få varm mat og betaler kr 125 for det.

Vi tar opp vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meddelt styret innen 15. april. Etter møtet: Sosialt samvær og rapport fra jordbruksprosjektet. 

Venner av Uganda og norsk bistandspolitikk

Et av de viktigste målene for norsk bistandspolitikk er å bekjempe fattigdom. Venner av Uganda støtter dette. Vårt jordbruksprosjekt, som vi gjennomfører i samarbeid med VEDCO, ligger godt innenfor denne målsettinga. For å nå de fattigste, er det viktig å være på landsbygda, siden 87 % av Ugandas befolkning bor der. For å hjelpe til slik at de fattige selv kan klare å bedre sin levestandard, er hjelp til å bedre jordbruks­metodene for de fattigste bøndene den aller viktigste oppgaven.            

Utenriksdepartementet arbeider nå med en stortingsmelding om bistandspolitikk. Karl H. Solberg har sendt følgende brev til Norsk UD. Les videre

Positiv evaluering av jordbruksprosjektet

men fortsatt rom for forbedringer

 Av Frøydis Guldahl, leder VaU

Hadija Nabukenya er enke, har ansvar for 7 barn, noen er hennes egne, noen er foreldreløse. Hun har bygd hus, og har lånt penger fra mikrofinansbanken og kjøpt ku. Hun sleger melk og andre produkter for å betale tilbake lånet, og betale skolepenger.

 Jordbruksprosjektet som Venner av Uganda har drevet sammen med den ugandiske organisasjonen VEDCO, avsluttes i 2010 etter to treårsperioder. VaU har søkt Norad om midler til ytterligere tre år. Den siste treårsperioden ble evaluert i 2010 av to erfarne ugandere, som mener at vi i svært stor grad har nådd de mål som ble satt for prosjektet. De har også kommentarer til områder som fortsatt krever oppmerksomhet og gir anbefalinger til hva som bør legges vekt på i neste treårsperiode. Les videre