Neste prosjekt med VEDCO er i rute

av Karl H Solberg & Åge Rønningen

Utformingen av neste fase i samarbeidet med VEDCO er i full gang. Hovedstrukturen er allerede på plass. Plankomiteen, ved Åge Rønningen og Karl H Solberg, var i Kampala i slutten av mai og satte i gang det hele sammen med VEDCO. 

Nytt i planarbeidet

Norad har utgitt nye retningslinjer for sivilt samarbeid, hvor det heter at prosjekter skal starte i sør og ende i sør, og at vi bedre enn før må dokumentere merverdien ved å stå som tilskuddsmottaker av støtte fra Norad. En rød tråd er å bidra til fattigdomsreduksjon gjennom bygging av lokal kompetanse og kapasitet. Lokalt eierskap er grunnleggende.

Les videre

Lederens spalte. Hva nå?

Av Tore R. Semb

Søknaden til Norad for vårt nye prosjekt «Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola» ble fremlagt på det ekstraordinære årsmøtet den 16 september, godtatt og sendt til Norad. Jeg har siden snakket med Arve Norheim, Norads saksbehandler for dette prosjektet, men han ville bare bekrefte at søknaden var kommet, at den ville bli behandlet og vi kan vente svar i januar. Jeg benyttet anledning til å spørre om inntrykkene fra hans besøk i Walukunyu og Kiralamba og samtalene med Mr. Kizito Musoke fra VEDCO, vår lokale samarbeidspartner for det nye prosjketet. Norheim uttalte seg diplomatisk, men positivt om våre pågående og påtenkte prosjekt. Nå får vi bare krysse fingrene og vente.

Les videre

Norads Fattigdomskonferanse, 18. oktober 2004.

Av Harald Julsrud

Fra VaU deltok formannen og jeg på denne konferansen, og her følger noen høyst personlige inntrykk og betraktninger etter deltakelsen:

Konferansen fant sted i tidligere Løren leir i en svær hall der de tidligere hadde montert og reparert store kanoner. Lå det noe symbolsk i dette, eller var stedet valgt fordi det var billig? ²Fra krig til fred² passet iallfall ettersom flere av foredragene dreiet seg om prosjekter i områder i krig eller der det nylig har vært krig. Ellers var konferansen, slik jeg ser det, mye en manifestasjon av nye NORAD. Som vi veit, er NORAD fra nyttår skikkelig vingeklippet og satt på sidelinja. Nå er NORAD blitt et kompetansesenter for bistandspolitiske tema, en evalueringsenhet, og så skal de fortsatt administrere bistanden som gis via ideelle organisasjoner (= NGO-er, som det nå heter også på norsk. Eller det sivile samfunn, som brer om seg, et utrykk så upresist at jeg nekter å ta det i min munn. Hva med næringsliv og konsulentbransjen, er de militære de da ? Enda verre blir uttrykket på engelsk. Konservative briter sier fortsatt civil service om den delen av offentlige organer som ikke er militære. Når de nå også snakker om civil society, henger det ikke på greip.)

Les videre

Om en tur i Rwenzori – Ugandas snekledte eventyrfjell.

Av Carl Emil Petersen

Innledning

Under ekvator, langs grensen mellom Kongo og Uganda i det sentrale Afrika, ligger Rwenzorifjellene. Massivet strekker seg opp over 5000 meter, og er et fjellområde, i motsetning til Kilimanjaro og Mt. Kenya som er fjell som stiger mer eller mindre direkte opp fra slettene. På langs måler fjellkjeden rundt 100 km og på det bredeste er den nærmere 50 km. Fire av fjellene i området har breer, daler skjærer seg inn mellom massivene, og vegetasjonen er beskrevet som utenomjordisk. Mulighetene for utfordrende og eventyrlige fjellturer er mange, men de fleste fotturister velger en syv dagers rundtur, kanskje med et eller flere toppforsøk. Terrenget er utfordrende, med masser av myr og svær stein, men noenlunde fjellvante vandrere har ingen problemer med å gjennomføre turene. For å nå noen av toppene kreves brodder, isøks, tau og sikringsutstyr.

Les videre

Venner av Uganda i 25 år

Av Kari Norunn Vesterhus.

I forbindelse med foreningens 25 års jubileum har Kari Norunn Vesterhus lett igjennom foreningens ikke helt systematiske arkiv for om mulig å finne en rød tråd. Og den er der. Engasjement for Uganda og våre venner der gjennomsyrer foreningens aktivitet hele veien. Men forskjellige tider har gitt forskjellig fokus. Her følger en gjennomgang av viktige hendelser i foreningens liv.

Les videre

Lederens spalte, 1/2002

Denne gang vil jeg ta utgangspunkt i førstesideoppslaget i siste nr. av Bistandsaktuelt, hvor den britiske bistandsveteranen Robert Chambers sier følgende: «Den moderne bistandsarbeideren har mistet evnen til å sette seg inn i hverdagen til de mennesker som er bistandens primære målgruppe». Videre sier han at: «… bistandsgivernes sterke fokus på sektorprogrammer og makronivå har virket negativt inn på bistandsarbeidernes holdninger og kunnskapsnivå». (les mer om dette og annet i Bistandsaktuelt )

Les videre