Nå er kokeovnen på skolen i Walukunyu ferdig!

Kokka ved den nye ovnen

Den 7. oktober fikk Skolegruppa i VaU en hyggelig melding fra Richard Kizito. Det var beskjed om at nå var jobben hans fullført, kokeovnen til skolen i Walukunyu er ferdigbygd, og i bruk. Han skrev: Good news, we have had our first cook in the new stoves, ALL children were allowed  taking  porridge and their parents also were given since they were on this day holding a  meeting.

Skolebarna i Walukunyu i kø for å få mat

Venner av Ugandas jordbruksprosjekt – nye mål er nådd

VaU, på engelsk NOFU samarbeider med VEDCO i vårt jordbruksprosjekt på 6. året. Nå har bøndene i Kalagala kommet så langt at de har opprettet kooperativer, der bøndene markedsfører og selger produktene. De har en maismølle, slik at de kan male egen og andres mais, og få inntekter av dette.  De kooperative enhetene ledes av et demokratisk valgt styre. KAFA (Kalagala Farmers Association) består av til sammen 30 grupper av bønder, 920 til sammen. Stor var begeistringen da selve president Museveni, den 18. februar i år kom og åpnet den nybygde maismølla. Han var på turne i distriktet, og besøkte ”våre” bønder. Han var så imponert over prosjektet at han samtidig donerte 10 mill. ugandashilling ( ca 30 000 kr). Pengene skal brukes til investeringer i driftsutstyr. Samtidig oppfordret presidenten bøndene til å fortsette å bygge ut kooperativet videre, ”to greater heights beyond the former cooperatives”, siden dette er deres eget initiativ.

Les videre

Nytt kjøkken ved Walukunyu barneskole

Skolegruppa har nå, ved hjelp av egne bidrag og fra venner og bekjente, samlet nok penger til å bygge en god kokeovn til skolen i Walukunyu. Hensikten er at barna skal få et måltid mat hver dag. Mange barn kommer til skolen uten frokost. Et måltid midt på dagen øker trivsel og læringsevne. 13. august 2010 undertegnet skolegruppa kontrakt med Richard Kizito om bygging av ovnen. Foreldrene til barna i Walukunyu skal produsere de mursteinene som trengs til ovnen og til vegger rundt det lille kjøkkenet rundt ovnen..

Den 7. september 2010 besøkte Karl Solberg fra skolegruppa og Åge Rønningen fra styret i VaU Walukunyu Primary School, med formål å sjekke hvor langt Richard hadde kommet med ombygging av kjøkkenet og vedovnprosjektet. 

Kjøkkenet er utvidet både på lengden og i bredden og blir et riktig bra kjøkken. Foreldrene har laget murstein og håndverksarbeidet så riktig bra ut. Det ble først laget en grunnmur som veggene hviler på. Størrelsen på kjøkkenet vil tillate oppbevaring av både ved og kokekar. Det var innkjøpt en jerndør, så sikkerheten skulle bli bra.

Det vil bli lagt betonggulv og veggene blir pusset. Det er også innkjøpt bølgeblikkplater for hele taket, da eksisterende bølgeblikkplater blir for korte til at de kan brukes.

Gjensyn med elever og lærere etter 42 år

 

Frøydis Guldahl:

Reisebrev fra Uganda februar 2010

 Lango College

I 1966 var det to norske fredskorpsere som gifta seg i Nairobi og fikk felles arbeidsplass som lærere i mate­ma­tikk og realfag på Lango College i Lira, en liten by nord i Uganda. Lango College var en secondary school for gutter. I 2010, 42 år etterat vi forlot skolen, kom vi tilbake. Dette var nok det største opplevel­sen for Dag og meg på denne turen til Uganda. Vi ble invitert til å bo hos rektor, og vi møtte skoleelevene, som syntes det var ganske spesielt å treffe folk som hadde undervist elever som nå nesten var på alder med deres besteforeldre. Les videre

Besøk hos UHR

 

Uganda Heritage Roots   

Frøydis Guldahl og Dag Seierstad på besøk i februar 2010.    

Noe av det som oppmuntra oss mest på vår Uganda-tur, var møtet med så mange idealistiske ugandere. En del folk prøver å gjøre noe med den fattigdommen de ser omkring seg hele tida. En av disse er Milton Wabyona. Han mista foreldrene sine tidlig, men hadde slektninger som sørget for å hjelpe ham gjennom barneskolen. Skole­penger i ungdoms­skolen fikk han fordi det ved skolen var ett stipend for den beste eleven hvert år. Hans eneste sjanse var å jobbe så hardt at han ble den beste. Det klarte han hvert år.    

     

Milton Wabyona

Les videre

Besøk på vennskapsskolene våre

 

"Vi sjekker bøkene i Aristoc hokhandel, Kampala"

Vi sjekker bøkene i Aristoc bokhandel

”Venner av Uganda” har tre vennskaps­skoler. Det vil si at tre norske skoler er knytta til hver sin av disse skolene. Det viktigste er kon­tak­ten mellom elevene på de to skolene, og mellom lærerne. Vi satser mye på brevskriving. Noen norske skoler samler også inn penger til forskjellige saker som skolene i Uganda trenger.I fjor fikk Åsne Seierstad en pris der forutsetningen var at pengene skulle gis videre til et godt formål. Venner av Uganda fikk penger til skolene. Det skolene ønska seg, var bøker og annet undervisnings­utstyr. Tilfeldig­hetene gjorde at vi, to gamle fredskorpsere fra 60-åra, Dag Seierstad og jeg, kom til Uganda akkurat i tide til å levere disse bøkene til skolene. Et trivelig oppdrag! Det første vi gjorde var å hente bøkene i bokhandelen i Kampala. Les videre

Brev angående lovforslag om homofili

Følgende brev er sendt til regjeringen i Uganda, gjennom deres ambassade i København. Det er også sendt til New Vision og Monitor. Brevet ble sendt 29.3.2010.

RE:  THE ANTI-HOMOSEXUALITY BILL

Norwegian Friends of Uganda (NoFU) is an association of dedicated people in Norway; most of whom have spent years working in Uganda.  They love Uganda and its people.  For the time being we are co-operating with VEDCO (Voluntary Efforts for Development Concerns), a Ugandan NGO which helps farmers improve their lives by developing their agricultural methods and move from subsistence farming to surplus production for the market.  The present project targets 1714 families in Kalagala and Kakooge; Luweero and Nakasongola District respectively.

We do hope that people in Uganda will become prosperous and happy. This includes being free to live the life that you want to live, within your abilities.

Les videre

Statutter for Venner av Uganda

Venner av Uganda reviderte statuttene på årsmøtet 22.3.2010:

Revidert på årsmøtet 22. mars 2010 for å være mer dekkende. De første statuttene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 16. juni 1978. De ble siden revidert på årsmøtet 6. februar 1998 for å være bedre tilpasset de endrede politiske forholdene i Uganda.

§ 1. FORMÅL

Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.

Foreningen vil søke samarbeid med tilsvarende foreninger i andre land. Les videre