HØSTMØTE

Venner av Uganda inviterer til høstmøte

torsdag 17. november klokka 18 i Frivillighetens Hus.

 Sett av dagen!

 Vi vil diskutere den nye situasjonen Venner av Uganda er i fra nå av. Styret legger fram forslag til strategi for framtida. Kom og vær med å påvirke arbeidet framover!

ÅRSMØTE i Venner av Uganda

Tidspunkt: torsdag 5. mai kl 18.00

Sted: Frivillighuset, tvers overfor trikkestoppet ved Tinghuset. Trikk 11, 17, 18. Påmelding til froydisg@online.no. Vi få varm mat og betaler kr 125 for det.

Vi tar opp vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meddelt styret innen 15. april. Etter møtet: Sosialt samvær og rapport fra jordbruksprosjektet. 

Venner av Uganda og norsk bistandspolitikk

Et av de viktigste målene for norsk bistandspolitikk er å bekjempe fattigdom. Venner av Uganda støtter dette. Vårt jordbruksprosjekt, som vi gjennomfører i samarbeid med VEDCO, ligger godt innenfor denne målsettinga. For å nå de fattigste, er det viktig å være på landsbygda, siden 87 % av Ugandas befolkning bor der. For å hjelpe til slik at de fattige selv kan klare å bedre sin levestandard, er hjelp til å bedre jordbruks­metodene for de fattigste bøndene den aller viktigste oppgaven.            

Utenriksdepartementet arbeider nå med en stortingsmelding om bistandspolitikk. Karl H. Solberg har sendt følgende brev til Norsk UD. Les videre

Positiv evaluering av jordbruksprosjektet

men fortsatt rom for forbedringer

 Av Frøydis Guldahl, leder VaU

Hadija Nabukenya er enke, har ansvar for 7 barn, noen er hennes egne, noen er foreldreløse. Hun har bygd hus, og har lånt penger fra mikrofinansbanken og kjøpt ku. Hun sleger melk og andre produkter for å betale tilbake lånet, og betale skolepenger.

 Jordbruksprosjektet som Venner av Uganda har drevet sammen med den ugandiske organisasjonen VEDCO, avsluttes i 2010 etter to treårsperioder. VaU har søkt Norad om midler til ytterligere tre år. Den siste treårsperioden ble evaluert i 2010 av to erfarne ugandere, som mener at vi i svært stor grad har nådd de mål som ble satt for prosjektet. De har også kommentarer til områder som fortsatt krever oppmerksomhet og gir anbefalinger til hva som bør legges vekt på i neste treårsperiode. Les videre

Møte med venner i Uganda

 

Middagsservering til gjestene fra Norge

I oktober reiste Ingrid Opdøl, skolegruppas leder, sammen med Liv Patel fra VaUs sosiokulturelle gruppe, til Uganda for å besøke de tre vennskapsskolene våre. Det er landsbyene Walukunyu, Kiralamba og Kalagala. Ingrid kom hjem, breddfull av begeistring. For det første var skolehagen i Walukunyu helt strøken. Sist gang vi var der, på begynnelsen av året, må det ha gjort inntrykk at vi var misfornøyde, det var ugras og rot og ingen skikkelig organisering. I kjøkkenet hadde skolen den gang bare ildsted på bakken, med stort forbruk av brensel og en vanskelig arbeidsstilling for kokka. Nå har de en flott ovn, som ble innviet denne dagen. De norske gjestene fikk servert en velsmakende middag på tunet, kokt på ovnen. På forrige turen vi fikk skolene de nye skolebøkene. Nå var bøkene i bruk, og ble satt stor pris på. Det nye nå er at vi setter i gang bygging av tank for regnvann.

            Les Ingrids beretning om turen til landsbyene ”våre”.

Les videre

Kvinnegruppa i Walukunyu

Da vi startet samarbeidet med landsbyen Walukunyu i 1994, kunne ikke kvinnene lese og skrive. Deres første ønske var å lære dette, og i løpet av noen år hadde lærerne fra KFUK, som vi ansatte, hjulpet dem med å knekke lesekoden. Derfor er det strålende å oppleve at medlemmene i Kvinnegruppa nå skriver rapporter om sin virksomhet på godt engelsk. Denne rapporten fikk Ingrid Opdøl overlevert på sitt besøk i Walukunyu i oktober 2010. Les videre

HØSTMØTE i Venner av Uganda

Onsdag 17. november kl 18.00

Sted: Frivillighuset, C. J. Hambros plass 5 i Oslo, tvers overfor trikkestoppet ved Tinghuset.

Inngangen er tvers over gata for trikkeholdeplassen, ved siden av puben Herr Nilsen. Ring på ringeklokka. Trikk nr. 11, 17 og 18 stopper ved Tinghuset. Nærmeste T-banestasjon er Stortinget, utgang Grensen.

Denne gang koster det 100 kroner per person å delta. For dette får du varm mat, kaffe og te og mulighet til å kjøpe øl og vin.

Program

  • Ugandas geologi, natur, miljø og olje. Foredrag av professor emeritus Knut Bjørlykke
  • Matpause med ordet fritt
  • Kalenderræpp av kulturgruppa. Salg av kalendere
  • Sosialt samvær

Av hensyn til serveringen vil vi gjerne vite omtrent hvor mange som kommer. Meld fra til Frøydis Guldahl, tlf. 97 17 94 81, epost: froydisg@online.no eller Bodil Bakken, tlf. 90 05 78 59, epost: bodibakk@online.no innen 14. november.

Velkommen!   Styret i VaU